พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 มกราคม 2553 :: 14:01:11 pm 3700

กฟภ. ร่วมกับพัทยา ลงนามผลิตไฟฟ้า จากขยะชุมชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือกับเมืองพัทยา ลงนามการดำเนิน โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน เป็นแห่งแรกของเป็นเทศไทย เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดจากขยะ ลดปัญหาโลกร้อน และการนำเข้าเชื้อเพลิง จากต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก

พัทยา – วานนี้ (20 ม.ค. 53) เมื่อเวลา 11.30 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน โดยมีหน่วยงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสมาชิกเมืองพัทยาและสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าประเทศไทยมีขยะที่เกิดขึ้นมากกว่า 40,000 ตันต่อวัน หากนำขยะเหล่านี้มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจะได้ประมาณ 400 MW ซึ่งการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านั้น จะช่วยลดปัญหาที่เกิดจากขยะ ลดปัญหาโลกร้อนและการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นการไฟฟาส่วนภูมิภาคจึงเลือกเมืองพัทยาเป็นที่แรกในการโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉลี่ยแล้วจะมีขยะประมาณ 350 ตันต่อวัน มีการนำขยะเหล่านี้มาจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกสุขลักษณะ จะเป้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สาตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

 

ด้านนายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ดำเนินกิจการทางด้านจัดหา และจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ในห้แก่ประชาชน และผู้ใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ 73 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเสริมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนาวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงให้ความสนใจในการผลิตพลังงานไฟ้ฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภท และจากปัญหาปริมาณของขยะที่มีมากขึ้นในประเทศไทย

 

ส่วนใหญ่มีการจัดการที่ยังไม่ถูกสุขลักษณะเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหามลพิษทางอาการ เนื่องจากขยะส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรค และโครงการนี้ยังมีประโยชน์ต่อประเทศชาติหลายประการ คือช่วยลดการนำเข้าน้ำเชื้อเพลิงจาดต่างประเทศ ในสภาวะวิกฤตน้ำมันแพง ลดผลกระทบจากปราฟฏการณ์ก๊าชเรือนการะจก ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองช่วยยืดอายุการใช้งานของหลุมฝังกลบขยะ รวมทั้งลดมภาวะสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าว

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com