พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 มกราคม 2553 :: 10:01:11 am 4193

จัดคอนเสิร์ต วัคซีนเอดส์ ระยะที่ 3 สุดคึกคัก

โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง จัดคอนเสิร์ต ขอบคุณชุมชน อาสาสมัคร และครอบครัวในโครงการ ศึกษาเอดส์ทดลอง ปูพื้น กระตุ้น ระยะที่3 สุดคึกคัก

ชลบุรี – เมื่อเร็วๆนี้ (28 ม.ค. 53) นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดฟรีคอนเสิร์ต ขอบคุณชุมชน อาสาสมัคร และครอบครัว ในโครงการศึกษาเอดส์ทดลอง ปูพื้น กระตุ้น ระยะที่ 3 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองพัทยา 2 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

กระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ให้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์สายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาด ประเทศไทยได้จัดทำแผนพัฒนาวัคซีนเอดส์ตั้งแต่ปี 2536 และดำเนินการทดสอบ ภายใต้โครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง ปูพื้น – กระตุ้น ระยะที่3 พื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี2546 โดยเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ที่ไม่ติดเชื้อ HIV จำนวน 16,402 คน ฉีดวัคซีน 6 เข็ม 4 ครั้ง ในระยะ 6 เดือน หลังจากรับวัคซีนครบอาสาสมัครจะได้รับนัดหมายให้มาติดตามที่คลินิกทุก 6 เดือน เป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้อาสาสมัครเหล่านั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและลดพฤติกรรมจากโรคเอดส์

โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศผลวัคซีนเอดส์ ลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนได้ร้อยละ 31.2 % เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน แม้ว่าประสิทธิผลในระดับนี้ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในการป้องกันโรคได้ในขณะนี้ ยังต้องนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป การค้นพบครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นครั้งแรกของโลก จากผลสำเร็จครั้งนี้ นักวิชาการทั่วโลกได้ให้ความสนใจและยกย่องประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีผู้เชียวชาญระดับโลกกล่าวชื่นชมยินดีทุกครั้งที่มีการนำเสนอผลการศึกษาของไทยในทุกๆ เวทีที่มีการประชุมเรื่องนี้

การจัดคอนเสิร์ตในวันนี้ เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยวัคซีนเอดส์มาบอกกล่าวให้ชุมชนได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการแสดงความของคุณ บรรดาอาสาสมัคร ครอบครัว ตลอดจนประชาชนและชุมชนในจังหวัดชลบุรี ระยอง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันกระทำกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ การสาธารณสุขของโลกยังได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาวัคซีนเอดส์ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ 3 ด้วยดีมาตลอด ระยะเวลายาวนานถึง 6 ปี

นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานคอนเสิร์ตในวันนี้ เป็นฟรีคอนเสิร์ตขอบคุณ ครอบครัว ชุมชน และอาสาสมัคร ในโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง ปูพื้น – กระตุ้น ระยะที่3 โดยใช้ชื้อว่า “ด้วยทุกแรงใจรวมกัน เราจึงมีวันนี้” และที่สำคัญเป็นงานที่แสดงถึงความสำเร็จจากการร่วมมือร่วมใจของอาสาสมัครชาวไทย ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ครั้งนี้ เป็นที่ชื่นชมและถูกกล่าวขวัญไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นโครงการศึกษาวิจัยที่ใหญ่ที่สุดและปรากฏผลสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก แม้ว่าผลการศึกษาออกมาว่าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ไดถึง 31.2 % ได้ก่อให้เกิดความหวังในวงการสาธารณสุขและมวลมนุษย์ไนการที่ได้วัคซีนมาป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในอนาคตต่อไป

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปอีกว่า การป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน มาตรการสำคัญที่ต้องย้ำเตือนอยู่เสมอคือการใช้ถุงยางอนามัย และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ส่วนการรักษาผู้ป่วยนั้นได้มีการพัฒนายาต้านไวรัสและเพิ่มการเข้าถึงยาได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ร่วมกับการดูแลด้านสังคมที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม และในอนาคตถ้าหากการพัฒนาก้าวหน้าถึงขั้นมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอดส์ได้ใช้งานสำเร็จ ก็จะเป็นมาตรการเสริมที่จะลดปัญหาได้อย่างใหญ่หลวง และความสำเร็จในครั้งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศ และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกตลอดไป

อย่างไรก็ตามงานการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนชาวไทย และเป็นแนวทางในการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์สำหรับชาวโลกต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวบันเทิง

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com