พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 มกราคม 2553 :: 10:01:17 am 2200

ทัพเรือ เปิดสำนักงาน จัดการ ประปาสวัสดิการสัตหีบ

สวัสดิการสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดอาคารสำนักงาน กิจการประปา บริหารการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุด เก็บรายได้ใช้ในการ ซ่อมบำรุงระบบท่อทาง และระบบผลิตน้ำประปา ลดค่าใช้จ่ายให้กองทัพเรือ

            สัตหีบ-เมื่อเร็วๆ นี้ พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข รองประธานกรรมการ สวัสดิการสัตหีบ และรองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้แทน พลเรือโท ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ประธานกรรมการ สวัสดิการสัตหีบ ประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน กิจการประปา สวัสดิการสัตหีบ ณ กองบังคับการโรงกรองน้ำที่ 1 กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ในเขตพื้นที่กองเรือยุทธการ ที่ใช้เป็นอาคารสำนักงานกิจการประปา โดยมี พลเรือตรี สุทธินันท์ สกุลภูชพงษ์ ผู้จัดการกิจการประปา สวัสดิการสัตหีบ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการแผนงานจัดตั้งกิจการประปา เพื่อเป็นสำนักงานเก็บเงินนายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาตามบ้านพักของข้าราชการ ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ และบริหารรายได้ด้วยการนำกลับมาใช้ในการซ่อมบำรุง ระบบท่อทางในส่วนของบ้านพัก และระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของกองทัพเรือ รวมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำประปาให้มีการใช้น้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และปลูกจิตสำนึกของผู้ใช้น้ำประปาอย่างประหยัดที่สุด 

            พลเรือตรี ศักดิ์นรินทร์ เจริญสุข รองประธานกรรมการ สวัสดิการสัตหีบ กล่าวว่า พล เรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ประธานกรรมการสวัสดิการ กองทัพเรือ และผู้บัญชาการทหารเรือ ได้อนุมัติแผนการดำเนินการ และประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจำปี 2552 ของกิจการประปา สวัสดิการสัตหีบ โดยอนุมัติงบประมาณในการซ่อม ปรับปรุงอาคาร กองบังคับการโรงกรองน้ำที่ 1 กองช่างโยธา ฐานทัพเรือสัตหีบ ใช้เป็นอาคารสำนักงานกิจการประปา ในวงเงิน 500,00 บาท เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับการปฎิบัติงานของกำลังพลในการจัดเก็บค่า น้ำประปา และการบริหารจัดการอื่น ๆ อีกจำนวนมาก จึงได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดสัตหีบ เจริญพระพุทธมนต์ ฉันท์ภัตราหารเพล ได้รับความเมตตาจาก พระครูวิบูลธรรมบาล เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ เจิมป้ายอาคารเพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com