พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 มกราคม 2553 :: 12:01:54 pm 4219

ทางเลือกใหม่ ก่อนตัดสินใจ ก้าวเข้าสู่อาชีวะ

เปิดบ้านแนะการศึกษาปี 53 ครู ผู้ปกครอง สถานศึกษาพานักเรียนระดับมัธยม รับการแนะนำ 9 กลุ่มการเรียนรู้ รวม การโรงแรม และการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชลบุรี ทางเลือกใหม่ก่อนตัดสินใจเข้าสู่อาชีวะ ลดปัญหานักศึกษาถูกบังคับ ตามเพื่อน

สัตหีบ – วานนี้ (29 ม.ค. 53) นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ พร้อมอาจารย์ภาควิชาช่างแผนกต่าง ๆ ได้ จัดทำโครงการเปิดบ้านการศึกษาก้าวย่างสู่อาชีวะ 53 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังจะจบการศึกษา และตัดสินเข้าเรียนในสถานบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษา ก่อนที่จะตัดสินสมัครเข้าเรียน โดยได้ให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 9 กลุ่มช่าง รวม การโรงแรม และการท่องเที่ยว เปิดให้การแนะนำนักเรียนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสมัครเข้าเรียนในกลุ่มช่างต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มการโรงแรม การท่องเที่ยว ที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดสอนแห่งเดียวในภาคตะวันออก

 

นายสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ กล่าวว่า ปัญหาของสถานศึกษามักจะพบเหมือน ๆ กัน ก็คือ นักศึกษาไม่สนใจเรียน ไม่ชอบเรียนภาควิชาที่เลือกเข้ามา และที่สำคัญเรียนไม่จบ ซึ่งได้รับทราบข้อมูลจากตัวนักเรียน และผู้ปกครองว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมี 2 กรณี ก็คือ นักเรียนเชื่อและเรียนตามเพื่อน และพ่อแม่บังคับให้ลูกเรียน โดยไม่ได้ให้นักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนภาควิชาต่าง ๆ ด้วยตัวเอง จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเปิดบ้านแนะการศึกษาก้าวย่างสู่อาชีวะ 53 ทางเลือกใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ ทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนสมัครเข้าเรียน เป็นมิติใหม่ของการศึกษาให้นักเรียนเลือกเรียนภาควิชาที่ตัวเองชื่นชอบ และมีความถนัดเท่านั้น ก็จะทำให้ลดปัญหาการหนีเรียน และเรียนไม่จบของนักศึกษาได้

 

และกล่าวอีกว่า การเปิดบ้านการศึกษา ได้รับความสนใจจากสถานศึกษา ครูพานักเรียนมาเยี่ยมชม รับการแนะนำจากนักเรียนรุ่นพี่ในแต่ละกลุ่มช่าง จึงได้มีการจัดให้มีกลุ่มนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไว้ 3 กลุ่มก็คือ กลุ่มนักเรียนโควตาที่โรงเรียนต่าง ๆ ส่งเข้ามา 40 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนที่เข้ามาชมบ้านการศึกษาก้าวสู่อาชีวะ 53 เกิน 5 แผนก 40 เปอร์เซ็นต์ และสอบคัดเลือกอีก 20 เปอร์เซ็นต์ ถ้าจำนวนนักเรียนที่สอบมากกว่าจำนวนที่ต้องการก็ต้องใช้วิธีสอบแข่งขันกัน และวิธีการสุดท้ายที่จะสามารถให้นักเรียนเข้าเรียนในระดับอาชีวะได้ก็คงต้องประสานไปยังเครือข่าย 8 วิทยาลัย ในจังหวัดชลบุรี มีวิทยาลัยเทคนิคจำนวน 2 แห่ง สารพัดช่าง 1 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ 3 แห่ง เกษตรกรรมและเทคโนโยลี 1 แห่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอีก 1 แห่ง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และเป็นศูนย์ประสานงาน ถ้านักเรียนที่ไม่สามารถเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้ ก็ต้องประสานให้ต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com