พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 มกราคม 2553 :: 15:01:45 pm 2812

ประชุมบอร์ด ISSAAS โซนเอเชีย 6 ประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าภาพจัดประชุมบอร์ดผู้บริหารสมาชิก เครือข่ายสมาคม ISSAAS นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารรวมบทคัดย่อของการประชุม แสดงผลงานที่ผ่านมา ทรงคุณค่าต่อสิ่งมีชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

สัตหีบ – วันนี้ (12 ม.ค. 52) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ ชวลิต ฮงประยูร รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ด๊อกเตอร์ อาคิมิ ฟูจิโฟโต้ (PROF. AKIMI FUJIMOTO) เลขาธิการ สมาคม ISSAAS เปิดประชุมตัวแทนสมาชิกสมาคม 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศไทย ณ ห้องจามจุรี สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงผลงาน และผลการดำเนินการทางด้านการเกษตรที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ด๊อกเตอร์ ชวลิต ฮงประยูร กล่าวว่า ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่ทุกประเทศในโลกเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้ส่งผลกระทบไปถึงทุกภาคส่วนรวมถึงภาคการเกษตร และยังไม่มีแนวโน้มของสัญญาณที่ดีขึ้นแม้แต่น้อย อีกทั้งภาวะวิกฤตด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งยังเป็นปัญหาในทุกภูมิภาคของโลก การจัดประชุม ISSAAS International Congress 2009 เพื่อระดมความคิดระหว่างประเทศสมาชิกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 ประเทศ และมีมิตรประเทศเข้าร่วมอีก 2 ประเทศ ในเรื่อง “จะทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น และมีผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร”จึงกำหนดประเด็นหลัก (theme) ในการจัดประชุมเพื่อระดมแนวคิด เพื่อให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคงและยั่งยืนในวิถีชีวิต เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร และความปลอด มั่นคงทางด้านอาหารปลอดสารพิษ

 

และกล่าวอีกว่า การจัดประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) ซึ่งเป็นสมาคมระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมความเข้มแข็งและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนเทคโนโลยีการเกษตร ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องของนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสมาคม ISSAAS ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหลากหลายสาขา อาทิ เกษตร ประมง ป่าไม้ อุตสาหกรรม วิศวกรรมเกษตรและชลประทาน สัตวแพทยศาสตร์ และ เศรษฐศาสตร์เกษตร

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณาจารย์ และนักวิจัยของไทย กับคณาจารย์และนักวิจัยจากประเทศต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับนานาชาติ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com