พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 มกราคม 2553 :: 12:01:42 pm 2322

รพ.ชลบุรี จัดงาน วันเด็กมีคุณภาพ

ชมรมผู้ป่วยฮีโมวีเลียภาคตะวันออก ร่วมกับศูนย์มิตรภาพบำบัด และ ศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลชลบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2553 ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี พับกระดาษรูปกระต่าย ปีพระราชสมภพ พับกระดาษรูปเรือใบ กีฬาทรงโปรดปราน แบ่งปันให้เด็กป่วนนอนโรงพยาบาล และปลุกจิตสำนึกภักดี เชิดชู เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ อีกหนึ่งความดีถวายในหลวง

ชลบุรี – วานนี้ (5 ม.ค. 52) ได้รับการเปิดเผยจาก นางจตุพร แก้วสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลชลบุรี และเลขานุการศูนย์มิตรภาพบำบัด โรงพยาบาลชลบุรี ว่าเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปีพุทธศักราช 2554 ชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ภาคตะวันออก ร่วมกับศูนย์มิตรภาพบำบัด รพ.ชลบุรี และศูนย์ประกันสุขภาพ รพ.ชลบุรี ได้ร่วมกันจัดโครงการ “หนึ่งความดี ถวายในหลวง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2553

โดยจัดกิจกรรม “พับกระดาษรูปกระต่าย” ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพ และ “พับกระดาษรูปเรือ” ซึ่งเป็นกีฬาทรงโปรดปราน เพื่อส่งเสริมให้เด็กจงรักภักดี เชิดชู และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกให้เด็กมีสมาธิ และมีความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง เป็นการส่งเสริมความรัก ความผูกพันของสถาบันครอบครัว และช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี อีกทั้งสามารถแบ่งปันกระดาษกระดาษที่พับแล้วให้เด็กป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ โดยศูนย์มิตรภาพบำบัด จะรับบริจาคกระดาษที่พับแล้ว เพื่อมอบให้เด็กป่วย นอกจากนี้กิจกรรมการพับกระดาษ

 
และกล่าวอีกว่า ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ องอาจ ดีศิริ หัวหนากลุ่มงานประกันสุภาพและสวัสดิการสังคม นางจันทร์พร ยอดยิ่ง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและประธานศูนย์มิตรภาพบำบัด รพ.ชลบุรี นางณิชกานต์ พูลชัย ประธานชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ภาคตะวันออก ทพ.มณฑล สุวรรณนุรักษ์ ประธานชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย แห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาโครงการ และยังได้รับความร่วมมือจากทีมอาสาสมัครของชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ภาคตะวันออก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว และวิธีการดูแลตนเองให้กับเด็ก ผู้ปกครอง และครู เพื่อให้ทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเด็กฮีโมฟีเลีย ได้รับความสนุกสนานในการปฏิบัติกิจกรรมเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป จะช่วยทำให้เด็กมีคุณค่าในตนเองและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

นางจันทร์พร ยอดยิ่ง หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและประธานศูนย์มิตรภาพบำบัด รพ.ชลบุรี กล่าวว่า ในวันที่ 9 มกราคม 2553 ตั้งแต่ เวลา 8:00 – 12:00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี มีการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ด้วยการสอนพับกระดาษ กิจกรรมมอบอุปกรณ์ เครื่องเขียน ของเล่น กิจกรรมแจกน้ำผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพ และไอศกรีม โดยอาสาสมัครชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ภาคตะวันออก อาสาสมัครจากศูนย์มิตรภาพบำบัด รพ.ชลบุรี ผู้มีจิตศรัทธา รวมพลังร่วมกันสร้างอีกหนึ่งความดีถวายในหลวง เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้เด็กทำความดีถวายในหลวง เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสมาธิ มีความตั้งใจ

เพื่อผลสำเร็จของงาน และรู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่น เพื่อปลูกฝังความรัก ความผูกพัน การทำกิจกรรมร่วมกันของสถาบันครอบครัว เพื่อส่งเสริมการทำของเล่นที่ทำได้เองด้วยกระดาษ ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้อาสาสมัคร ตระหนักถึงการเป็นผู้ให้ มีคุณค่าในตนเอง และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อให้ข้อมูล คำแนะนำ แก่เด็ก ผู้ปกครอง และครู ในการดูแลและการปฏิบัติต่อเด็กที่มีโรคประจำตัว เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือผู้ที่เป็นพาหะของโรค เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com