พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 มกราคม 2553 :: 11:01:34 am 2964

วางแผน รับปัญหาภัยแล้ง ชลบุรี ปี 53

ภัยแล้งจังหวัดชลบุรี ปี 53 ไร้ปัญหา กรมชลประทานวางแผน รองรับในระยะสั้น-ยาว นานถึง 20 ปี โดยใช้อ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นศูนย์กลางการจ่ายน้ำ

ชลบุรี – วานนี้ (13 ม.ค. 53) นายบุญสม ยุติธรรมภิญโญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชลบุรี กรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในฤดูแล้ง ปี 2553 นี้ เริ่มตั้งแต่ (1 พ.ย.-30 เม.ย. 2553) ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน เพราะสภาพน้ำ ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กในเขตจังหวัดชลบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ รวมปริมาณน้ำทั้งสิ้น 113 ล้านลูกบาศ์กเมตร หรือ 60 % เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำรวม 103 ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งในปีนี้มีมากกว่า 10 ล้านลูกบาศ์กเมตร ทำให้น้ำในฤดูแล้งของจังหวัดชลบุรี จึงอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่คลาดแคลนแต่อย่างไร

โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี มีการบริหารจัดการน้ำในอ่างฯโดยวางแผนการใช้น้ำ ณ วันที่ 1 พ.ย. 2552 มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างฯรวมกันประมาณ 126.407 ล้านลูกบาศ์กเมตร และผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมาเก็บไว้อีก 60 ล้านลูกบาศ์กเมตร รวมต้นทุนน้ำที่สามารถใช้การได้ จำนวน 186.407 ล้านลูกบาศ์กเมตร โดยวางแผนใช้น้ำด้านการอุปโภค-บริโภค 130 ล้านลูกบาศ์กเมตร ,ด้านการเกษตร 17 ล้านลูกบาศ์กเมตร ,เพื่อการอุตสาหกรรม 36 ล้านลูกบาศ์กเมตร ,ใช้ในด้านการรักษาระบบนิเวศน์และอื่นๆประมาณ 3 ล้านลูกบาศ์กเมตร

นายบุญสม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ เหลือปริมาณน้ำในอ่าง จำนวน 66.048 ล้านลูกบาศ์กเมตร โดยคาดว่าจากการจัดสรรน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ จนถึงช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม 2553 นั้น อ่างเก็บน้ำบางพระจะเหลือน้ำในอ่างประมาณ 49 ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งจะเป็นน้ำต้นทุนที่จะเหลือสะสมไว้ใช้ในปีต่อไป

 

สำหรับแผนงานที่กรมชลประทานวางไว้ในอนาคต คือ การวางท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำมาบหวายโสม และอ่างเก็บน้ำห้วยไข่เน่า ที่ใช้พื้นที่บริเวณเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง รวมปริมาณทั้งสิ้น 9.5 ล้านลูกบาศ์กเมตร โดยโครงการจะเริ่มในปี 2554 นี้ ซึ่งหากแล้วเสร็จสามารถช่วยพื้นที่ด้านการเกษตรได้ประมาณ 3,000 กว่าไร่ และให้ปริมาณน้ำกับเมืองพัทยาอีก 6 ล้านลูกบาศ์กเมตร นอกจากนั้นยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้วในขณะนี้ โดยโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตร ในพื้นที่อำเภอพนัส , เกาะจันทร์ ,พานทอง ,บ่อทอง และบ้านบึง

โครงการการวางท่อผันน้ำจากลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งเป็นน้ำส่วนเกินที่ท่วมกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ในช่วงฤดูฝนทุกๆปี มากักเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งถือว่าเป็นแก้มลิงในการกักเก็บน้ำดังกล่าว แต่กลับมาสร้างใช้ประโยชน์ในจังหวัดชลบุรี ที่ยังขาดแคลนน้ำ ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มในปี 2553 นี้ โดยจะแล้วเสร็จในปี 2556 และถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก เพราะปัจจุบันปริมาณน้ำดังกล่าว ได้ไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ในปริมาณ 400 ล้านลูกบาศ์กเมตร/ปี แต่สามารถนำมากักเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ ในปริมาณ 70 ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้ถึง 20 ปี

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com