พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 มกราคม 2553 :: 10:01:41 am 4044

เปิดกองทุน พัฒนาชุมชน รอบโรงไฟฟ้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เดินทางมาเป็นประธานเปิด ที่ทำการกองทุนพัฒนาชุมชน รอบโรงไฟฟ้าเครือไทยออยล์แหลมฉบังเพาเวอร์และสหโคเจน อย่างเป็นทางการ เพื่อวางแนวทางการดูแลกองทุนกว่า 65 ล้านบาทต่อปี

แหลมฉบัง – วานนี้ (27 ม.ค. 53) ที่บริเวณศาลาประชาคมเทศบาลตำบลแหลมฉบัง (สี่แยกอ่าวอุดม) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเครือไทยออยล์แหลมฉบังเพาเวอร์และสหโคเจน โดยมีข้าราชการและประชาชนรวบโรงไฟฟ้าเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้านั้น ทางคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุยายน 2552 ที่ผ่านมา และลงมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า และเพื่อสร้างสรรค์มิติใหม่ของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่จะเป็นแนวทางพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

 

นอกจากนี้กองทุนยัง มีกรอบนโยบายการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักและให้ความสำคัญกับพื้นที่ชั้นในที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกโดยจัดสรรเป็นกองทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน 2. สนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและดนตรี 3. สนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4. สนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และ 5. เป็นหลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายทันที จากผลกระทบที่มีสาเหตุจากโรงไฟฟ้า

สำหรับการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ซึ่งจะพิจารณาการจัดเก็บในอัตราที่แตกต่างกันตามชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น ผลิตจากก๊าซธรรมชาติ เก็บ 1.0 สตางค์/หน่วย โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้จัดเก็บและส่งเข้ากองทุนฯ ตามกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า ซึ่งสำหรับกองทุนโรงไฟฟ้าของอำเภอศรีราชา สามารถจัดเก็บเงินเข้ากองทุนประมาณปีละกว่า 65 ล้านบาท

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com