พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 มกราคม 2553 :: 10:01:42 am 4139

เปิดศูนย์สอบศาสนาอิสลามประจำเมืองพัทยา

มิสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ เมืองพัทยาได้ฤกษ์เปิดที่ทำการหน่วยสอบที่ 34 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังเพิ่มพูนทักษะด้านการเรียนรู้ศาสนา

พัทยา – วานนี้ (28 ม.ค. 53) ที่มิสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ พัทยากลาง จ.ชลบุรี อ.อรุณ วันแอเลาะ นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา นายฟารุค วงษ์บริสุทธิ์ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษาอิสลามในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดที่ทำการศูนย์สอบอิสลามประจำเมืองพัทยา

มิสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ได้รับเลือกให้เป็นที่ทำการหน่วยสอบที่ 34 ประจำเมืองพัทยา จ.ชลบุรีของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีหน่วยสอบโรงเรียนอิสลามทั่วประเทศจำนวนทั้งหมด 79 แห่ง โดยจังหวัดชลบุรีมีสถาบันการศึกษาอิสลามจำนวน 13 แห่ง แต่ละปีจะมีนักเรียนอิสลามเข้าสอบในจังหวัดชลบุรีกว่า 500 คน

 

อย่างไรก็ตามหลักสูตรการเรียนการสอนสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศอีกทั้งยังได้แปลเป็นภาษากัมพูชาและภาษามลายูเพื่อแจกจ่ายให้แต่ละประเทศได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาเองและครอบครัวในการประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป

ด้านนายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหลากหลายเชื้อชาติศาสนาซึ่งได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันมิสยิดดารุ้ลอิบาดะห์พัทยากลางก็เป็นศูนย์รวมจิตใจที่มีหลายเชื้อชาติได้มาทำพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน สำหรับการเปิดหน่วยสอบที่ 34 ประจำเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในนามสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในครั้งนี้จะเป็นศูนย์รวมให้แก่เยาวชนอิสลามในพื้นที่ได้ศึกษาหาความรู้ศาสนาอิสลามอย่างถ่องแท้และสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่เมืองพัทยาด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป

 

Reporter : แพรวพราว   Photo : แพรวพราว   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com