พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 มกราคม 2553 :: 11:01:16 am 4148

เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายบริโภคยาสูบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี เปิดการประชุมโครงการเฝ้าระวังการละเมิด และการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ

พัทยา – วานนี้ (28 ม.ค. 53) ที่ห้องประชุมโรงแรมชลจันทร์ นายสมชัย จิรโรจน์วัฒน รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการเฝ้าระวังการละเมิดและการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบฯ เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดกฎหมาย ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมให้เครือข่ายได้รับรู้ ตระหนัก มีการดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการบริโภคยาสูบ รวมถึงการดูแลเสริมสร้างสุขภาพและลดความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัว ชุมชน

รูปแบบการดำเนินงาน มีการบรรยายเนื้อหาวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปรายแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของเครือข่าย โดยวิทยากรจาก สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี และตัวแทนหน่วยงานจากจังหวัดภาคตะวันออกที่เกี่วข้องเข้าร่วม

 

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ พ.ร.บ.ยาสูบฉบับปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมามีการบังคับใช้มานานแล้วแต่ยังไม่มีความเป็นรูปธรรม ซึ่งนอกจากจะทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ในภาคประชาชนก็จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าร่วมใจร่วมกันต่อเรื่องการบังคับใช้ พ.ร.บ.เกี่ยวกับยาสูบด้วยเช่นกัน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com