พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 มกราคม 2553 :: 11:01:18 am 2975

เมืองพัทยา วางหลักประกันสุขภาพ ให้ประชาชน

เมืองพัทยาถกประชุม กรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ หวังสร้างความอยู่ดีมีสุข ให้กับประชาชน ชาวเมืองพัทยามากขึ้น

พัทยา – วานนี้ (13 ม.ค. 52) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาเพื่อร่วมพิจารณาร่างระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา โดยมี ผอ.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ตัวแทนโรงเรียน ประธานชุมชน ตัวแทนจาก สปสช. เข้าร่วมประชุมซึ่งมีชุมชนรวม 33 ชุมชน ประชากรรวม 105,978 คน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สำหรับสถานบริการสาธารณสุขในโครงการระบบหลักประกันสุขภาพมี 4 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานจำนวน 20 แห่ง โรงเรียนในเขตรับผิดชอบอีก 29 แห่ง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยโรค และเรื้อรัง

 

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการตั้งอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดกรองแผนงานโครงการงบประมาณกองทุน พร้อมบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสตามมติคณะกรรมการเพื่อดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับหลักประกันสุขภาพอย่างครบถ้วนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com