พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 มกราคม 2553 :: 11:01:09 am 3787

แพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ส่อเค้ายุ่่ง!! ไม่มีผลสรุป

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือกับเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมระบบแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เบื้องต้น ยังหาข้อสรุปได้ไม่แน่ชัด เนื่องจากยังไม่ชัดเจนในส่วนของเรือขนส่ง และผู้ปฏิบัติ

พัทยา – วานนี้ (22 ม.ค. 53) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ ซึ่งจะดำเนินการภายในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำหรับการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ เป็นการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบเหตุทางน้ำ หรือการขนย้ายผู้ป่วยทางน้ำ ทั้งนี้การบริการดังกล่าวต้องให้ได้ตามมาตรฐานการบริการ โดยผู้ป่วยจะต้องปลอดภัย และการช่วยเหลือสมบูรณ์ โดยจะใช้พาหนะขนส่งลำเลียงผู้ป่วยด้วยเรือฉุกเฉิน เรือเร็ว และเรือหางยาว

ในเรื่องดังกล่าวนายวีรวัฒน์ ชี้แจงว่า หลักการดังกล่าว ตามหลักปฏิบัติไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากยังไม่มีเรือที่ลงทะเบียนในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อีกทั้งยังขาดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบเหตุทางทะเล ส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่สัญจรผ่านไปมาแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย

ทั้งนี้หากจะให้มีระบบแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน ด้วยการต้องมีการขึ้นทะเบียนเรือ และพัฒนาบุคลากรทีมีอยู่แล้ว อาทิ เจ้าหน้าที่กู้ภัย พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่อนามัย ให้มีความรู้จัดอบรมหลักสูตรเวชกรรม 64 ชั่วโมง

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com