พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 กุมภาพันธ์ 2553 :: 12:02:19 pm 4696

ชลบุรีจัดงาน “รำลึกถึงเหล่าฮีโร่” วันทหารผ่านศึกปี 53

มณฑลทหารบกที่ 14 ชลบุรี จัดกิจกรรมงานวันทหารผ่านศึกประจำปี 2553 รำลึกถึงเหล่าฮีโร่ ผู้ปกป้องแผ่นดินไทยในสนามรบ

ชลบุรี – วานนี้ (3 ก.พ. 53) พลตรีวินัย สร้างสุขดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึก มทบ.14 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก ซึ่งถือเป็นวันสำคัญยิ่งของทหารทั้งหลาย เป็นรำลึกถึงวีรกรรมคุณงามความดี ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ของเหล่าบรรพชนทหารที่ได้เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง ถ้าย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดร้อยปีก่อน บรรพบุรุษไทยของเราได้รวมกันสร้างบ้านเมืองจนเป็นปีกแผ่น เรียกว่าอาณาจักรสุโขทัย มีความเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับจวบจนปัจจุบัน ทหารทั้งหลายได้พลีชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อป้องกันบ้านเมืองได้ให้ลูกหลายสืบต่อกันมา

 

กระทรวงกลาโหม ได้จัดกิจกรรมเพื่อทหารผ่านศึกนอกประจำการ จัดให้มีทุกหน่วยเสนอชื่อทหารผ่านศึก ทีทำคุณงามความดี โดยจังหวัดชลบุรี ได้รับเลือก 2 คน ได้แก่ นาวาตรี สงคราม เอี่อยจ้อย ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชย จาการคัดเลือกเป็นผ่านศึกดีเด่น ประเภททหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่1 ที่พิการทุพพลภาพหรือพิการดีเด่น และพลทหาร จรูณ ปรางปรา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 ที่รับรางวัลชมเชย จากการคัดเลือกเป็นทหารผ่านศึกดีเด่น ประเทศเกษตรกรทหารผ่านศึกดีเด่น เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่ทหารนอกประจำการ ในการทำคุณงามความดีถึงแม้จะปรดประจำการแล้วก็ตาม

ในการนี้ พลตรี วินัย สร้างสุขดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 ได้คำปราศรัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายกสภาทหารผ่านศึก ว่า เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึกได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการ และเพื่อนทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติทุกท่านด้วยความจริงใจ พี่น้องทหารผ่านศึกที่รักทุกท่าน ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันปกห้องเอกราช และอธิปไตรของชาติมาด้วยความเสียสละ กล้าหาญ สามัคคี จนทำให้ประเทศไทยของเราความความเป็นไทยอยู่ได้ทุกวันนี้ ซึ่งนับเป็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันพระพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงพลังความสามัคคีเพื่อสร้างความสมานฉันท์และความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในประเทศชาติของเรา

ในโอกาสวันทหารผ่านศึกขอตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ททังหลายในสากลโลก เดชุพระบารมีแก่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาล พระราชทานพร ให้พี่น้องทหารผ่านศึกทหารนอกประจำการ และพี่น้องทหารที่ปกป้องอธิปไตยให้กับประเทศชาติทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นกำลังที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติให้มั่นคงสถาวรสืบไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com