พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 กุมภาพันธ์ 2553 :: 12:02:28 pm 7051

ต้นแบบความพอเพียง แบ่งกันกิน แบ่งกันใช้!

องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จัดโครงการ ต้นกล้าอาชีพ ให้ทหารเรือชี้แนะทางเลือกใหม่เฟ้นหาอาชีพที่ชื่นชอบ พบต้นแบบความพอเพียง ประหยัด แบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ ไม่เบียดเบียนต่อกัน นำพาชุมชนเข้มแข็ง

จากกรณีที่ นายทวีป แต่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวเอมอร กลิ่นมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำพาประชาชนชาย และหญิงในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง เริ่มตั้งแต่อายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี จำนวน 71 คน เดินทางมายังอาคารนาวีพอเพียง หมู่บ้านธรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสัตหีบ

โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ประธานศูนย์การเรียนรู้ และนายธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ศิลปินอิสระ ประธานชมรมธุลีไท สร้างสรรค์งานศิลปะ เป็นผู้จัดทำโครงการวาด 84 รูป เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ตั้งแต่ปีที่ 1 แห่งพระชนม์ชีพเรื่อยไปจนครบจำนวน 84 รูป ซึ่งเกิดจากความประทับใจ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดในแนวอิมเพรสชั่นนิสต์ ใช้เทคนิคสีอะครีลิก สีน้ำและสีพาสเทล บนผ้าใบ มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องความพอเพียงในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน

สัตหีบ – วานนี้ (15 ก.พ. 53) นายธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ กล่าวว่า ขณะนี้ในหลวงของเราทรงพระประชวร ผมเห็นว่าในฐานะข้าแผ่นดินได้อาศัยประเทศไทยเป็นที่เกิดที่ซุกหัวนอนและให้ความร่มเย็นเป็นสุข ผมจึงได้ชักชวนเพื่อนฝูงที่มีแนวคิดเดียวกันร่วมกันจัดตั้งเป็นชมรมธุลีไท เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่ กรอบแนวคิด เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านทรงชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ประธานศูนย์การเรียนรู้ กล่าวว่า เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากเมื่อได้เห็นรูปแบบความพอเพียงของพี่น้องชาวตำบลพลูตาหลวง ที่ยังยึดธรรมเนียมเอื้ออาทรดั้งเดิม แบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ ด้วยการลดความฟุ่มเฟือย ประกอบอาหารมาจากบ้านคนละ 1 อย่าง แล้วมารวมกลุ่มกันรับประทานอาหาร ทำให้บรรยากาศในการรับประทานอาหารในมื้อนี้ มีความหลากหลาย บริโภคทั้งอาหารภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสาน ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นของโครงการต้นกล้าอาชีพ และการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีเยี่ยม มั่นคง และจะสามารถส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน ลดความโลภ ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่จะต้องเสริมสร้างก็คือความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com