พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 กุมภาพันธ์ 2553 :: 14:02:44 pm 7196

ร่วมส่งผลงานประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว”

ปตท.เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ภายใต้หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและเห็นถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

กรุงเทพฯ – วานนี้ (16 ก.พ. 53) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว” มาตั้งแต่ปี 2542 โดยในปี 2553 นี้ นับเป็นปีที่ 12 ที่จัดการประกวดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและเห็นถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ผลงานที่เปิดรับสมัครในปี 2553 นี้ ได้แก่ประเภท ชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน งานเขียน ความเรียงเยาวชน สื่อมวลชน โดยเปิดรับสมัครผลงานที่เข้าร่วมประกวดประเภทชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ส่วนผลงานประเภทงานเขียน ความเรียงเยาวชน และสื่อมวลชน เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 สามารถส่งผลงานได้ที่สถาบันลูกโลกสีเขียว ชั้น 3 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

สนใจรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.pttplc.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2537 2146 หรือ 0 2537 1831

นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดการสนับสนุนในการประกวดในโครงการนี้ว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจแก่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ทำด้วยแรงกายแรงใจ และสมควรได้รับการยกย่องและเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ของสังคมในวงกว้าง “จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในประเทศและในระดับโลก ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันดูแลและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขอย่างจริงจัง รวมทั้งต้องช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และให้กำลังใจ ยกย่องผู้ที่อยู่เบื้องหลังและมี “หัวใจ” ในการอนุรักษ์ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวิตที่พอเพียงกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในสังคมได้หันมาทำความดีในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่สมบูรณ์มากที่สุดต่อไป”

 

นับตั้งแต่การจัดประกวดอย่างต่อเนื่องนั้น มีผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้วทั้งสิ้น 352 รางวัล โดยทุกผลงานยังคงมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งอีกทั้งมีนวัตกรรมในการดำเนินงานเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมกับกาลเวลา

ที่มา : newswit

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com