พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 กุมภาพันธ์ 2553 :: 14:02:19 pm 8311

วันวิชาการสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน

นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

หนองปรือ – วานนี้ (24 ก.พ.53) ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ  นายมาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน  พร้อมด้วย คณะบริหารสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ

โดยการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรก  เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์  มีพัฒนาการสมวัย  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่  รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้น  อันจะนำไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 

 

การจัดกิจกรรมผลงานทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปรือในครั้งนี้จะเป็นสื่อที่แสดงให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าบุตรหลานของท่านเมื่อได้เข้ามาศึกษาที่นี่แล้วได้รับการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง  เพื่อความเข้าใจตรงกันและพร้อมร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน  รวมถึงชุมชนก็มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอีกด้วย

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com