พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 กุมภาพันธ์ 2553 :: 14:02:16 pm 8301

หนองปรือประชุมเตรียมความพร้อม อปพร. ประจำปี 2553

นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมวัน อปพร. ประจำปี 2553 เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเสียสละ ความรับผิดชอบของสังคมในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ

หนองปรือ – วานนี้ (24 ก.พ.53) ณ เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมวัน  อปพร. ประจำปี  2553  พร้อมด้วย  คณะบริหาร  สมาชิกสภาฯ  หัวหน้าส่วนราชการ และอปพร.เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทย  กำหนดให้วันที่  22  มีนาคม  ของทุกปีเป็นวัน อปพร. และเทศบาลเมืองหนองปรือ  จะกำหนดจัดพิธีชุมชนสวนสนามเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี  2553 ในวันที่  22 มีนาคม  2553 เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม  และนัดหมายกำลังคนฝึกเตรียมความพร้อม วัน อปพร. และกำหนดมาตรการ  การมีส่วนร่วมของสมาชิก อปพร.  และเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเสียสละ ความรับผิดชอบของสังคมในการปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ พร้อมตั้งเป้าให้สมาชิก อปพร. เป็นผู้นำในการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยและเป็นกำลังหลักของท้องถิ่นในการ เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย

 

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com