พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 กุมภาพันธ์ 2553 :: 14:02:18 pm 5355

หลวงปู่พุทธอิสระ แสดงธรรมเทศนาเทิดไท้องค์ราชันย์

โครงการ “นาวิกโยธินรวมใจ ทหารเรือไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” นิมนต์หลวงปู่พุทธอิสระ แสดงธรรมให้เหล่าบรรดานาวิกโยธิน ครอบครัว และนักเรียน ฟังธรรมะง่าย ๆ ลึกซึ้ง ธรรมะไม่ตายไปจากโลกนี้ ปลุกจิตสำนึกคนไทยรู้คุณ เทิดทูนพ่อของแผ่นดิน เดินสายกลางน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้

สัตหีบ – วันนี้ ( 6 ก.พ. 53)  พลเรือโท สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้นิมนต์ หลวงปู่พุทธอิสระ หรือพระสุวิทย์ ธีรธัมโม เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย หรือวัดธรรมอิสระ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  เดินทางมาที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในหัวข้อเรื่อง พระราชกรณียกิจ ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมอบให้กับพสกนิกรชาวไทย โดยได้มอบหมายให้ พลเรือตรี สนธยา น้อยฉายา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำข้าราชการ ทหาร ครอบครัว และนัก เรียนโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ จำนวนกว่า 600 คน เข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก หลวงปู่พุทธอิสระ หรือพระสุวิทย์ ธีรธัมโม เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย หรือวัดธรรมอิสระ ซึ่งในปัจจุบันเป็นพระที่มีปฏิปทางดงาม เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างสูง สำหรับศิษยานุศิษย์ และประชาชนทั่วไป ซึ่งท่านมีคำสอนเป็นธรรมะที่ง่าย ลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ด้วยวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ ของหลวงปู่พุทธอิสระ ซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เป็นพระที่สอนให้ทุกคนยึดหลักในการดำรงชีวิต  “ทำตนให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้ และทำตนให้ผู้อื่นพึ่งได้ด้วย” ทั้งหมดที่ท่านทำก็เพื่อพระพุทธศาสนา  เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้เป็นพ่อของแผ่นดิน   

พลเรือตรี สนธยา น้อยฉายา กล่าวว่า  ตามที่กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินโครงการ “นาวิกโยธินรวมใจ ทหารเรือไทย เทิดไท้องค์ราชันย์”  เพื่อปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  ในวันนี้จึงได้จัดกิจกรรมแสดงธรรมเฉลิมพระเกียรติ  โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงปู่อิสระ มาเป็นองค์แสดงธรรม โดยมีกำลังพลในสังกัด ครอบครัว และนักเรียน กว่า 600 คน มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ ส่งผลให้ทุกคนล้วนแล้วต่างมีความปลื้มปิติชื่นชมในพระบารมีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศเวลา และทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติ ปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ ที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงคุณประเสริฐของปวงชนชาวไทย

 

และกล่าวอีกว่า  ทั่วทุกหัวระแหงของแผ่นดินไทย ล้วนมีรอยพระบาทของพระองค์ท่านประทับอยู่ทุกหนแห่ง ทรงแก้ไขปัญหาของชาวบ้านด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการเดินสายกลาง อยู่ในความไม่ประ มาท มีเหตุ มีผล รู้จักประมาณตน มีคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกัน และมีความยั่งยืน มีความศรัทธา ความรู้ ความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่เราคนไทยทุกคนควรปฏิบัติ  เพื่อมอบถวายให้กับในหลวง พ่อของเราชาวไทยทุกคน นับได้ว่าเป็นความโชคดีของชาวไทยที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขบนแผ่นดินที่ยังปกครองด้วยระบบพระมหากษัตริย์ที่ทรง “ครองแผ่นดินโดยธรรม” ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ว่า “ทุกข์ร้อนใด ๆ” จะทรงปัดเป่าให้กับประชาชนโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากพระวรกาย ไม่ว่าจะเป็นในป่า ในทุ่งนา ในสวน ในถิ่นทุรกันดาร

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com