พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กุมภาพันธ์ 2553 :: 12:02:29 pm 7732

เจ้ากรมจเรทหารเรือ เดินหน้าตรวจราชการเข้ม!!

ผู้บัญชาการทหารเรือ แต่งตั้งนายทหารจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เป็นคณะกรรมการตรวจพิเศษ ตรวจความพร้อมสรรพกำลัง การรักษาความปลอดภัย การรักษาความเสียหาย การประหยัดพลังงาน ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง สัตหีบ ชลบุรี

สัตหีบ – วานนี้ (19 ก.พ. 53) พลเรือตรี มนตรี สระแก้ว เจ้ากรมจเรทหารเรือ กองทัพเรือ พร้อมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้มาดำเนินการตรวจพิเศษ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อทำการตรวจในเรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมต่างๆ นอกจากนี้ยังทำการตรวจในสาขาต่างๆ คือ สาขากำลังพลสาขายุทธการและการฝึก สาขาการส่งกำลังบำรุง และสาขาเทคนิคและการป้องกันความเสียหาย การประหยัดพลังงาน และครอบคลุมในเรื่องการกำลังพล ความพร้อมของสรรพกำลัง การปฏิบัติงานหลักของหน่วยการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัย การป้องกันความเสียหาย ตลอดจน การนิรภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรบ การฝึกหัดศึกษาการส่งกำลังบำรุง และงานเทคนิคทุกสาขา

โดยมี นาวาเอก นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รับตรวจราชการ ด้วยการนำกำลังพลในสังกัดมารับการตรวจในเรื่องของระเบียบการแต่งกาย เครื่องแบบ และการฝึกท่าบุคคลต่าง ๆ และรับรองแทน พลเรือตรี จักรชัย ภู่เจริญยศ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

พลเรือตรี มนตรี สระแก้ว เจ้ากรมจเรทหารเรือ กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือเป็นไปตามภารกิจ หน้าที่ ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการตรวจราชการของกรมจเรทหารเรือ มีระดับการตรวจปกติ การตรวจพิเศษ และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย บางกรณี หรือบางเรื่องสามารถไปตรวจได้เสมอทุกเวลา และทุกกรมกอง ตลอดจนหน่วยย่อย โดยไม่จำเป็นจะต้องแจ้ง กำหนดเวลาไปตรวจให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อสอดส่องความเป็นไปของหน่วยนั้นๆ โดยทั่วๆ ไป หรือโดยเฉพาะบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการทราบ ถ้าจำเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคสมทบ ในการตรวจงานบางอย่าง ให้หน่วยเทคนิคนั้นๆ พิจารณาจัดให้เมื่อกรมจเรทหารเรือ ติดต่อร้องขอมา การตรวจประเภทนี้ไม่ต้องมีการรับรองเป็นพิธีแต่อย่างใด ส่วนการตรวจพิเศษ เป็นการตรวจตามคำสั่งของผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งอาจจะมีการแต่งตั้งนายทหารในสังกัดอื่น มาร่วมเป็นกรรมการด้วยตามสมควร เพราะบางเรื่องเกี่ยวข้องกับหน่วยเทคนิคที่จะต้องพิจารณา หรือหาข้อยุติให้กับหน่วยที่ได้รับการตรวจ

และกล่าวอีกว่า หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือ มีการส่งกำลังพลไปปฎิบัติภารกิจสำคัญในการรักษาอธิปไตยของชาติ รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตชายแดนภาคใต้ เกาะแก่งต่าง ๆ ที่มีตามแนวชายแดนเขตติดต่อกับมิตรประเทศเพื่อนบ้าน การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ เช่นสนามบิน การท่าเรืออุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของสรรพกำลัง ขวัญกำลังใจ อาวุธยุทโธปกรณ์อีกด้วย จึงจะเป็นรั้ง เป็นกำแพงที่แข็งแกร่งให้กับประเทศได้

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com