พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 กุมภาพันธ์ 2553 :: 10:02:56 am 6724

เปิดเวทีรับฟังภาคตะวันออก ด้านการค้าอาเซียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในจังหวัดภาคตะวันออกเรื่องการจัดทำข้อผูกพัน การเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน

พัทยา – วานนี้ (12 ก.พ. 53) ที่โรงแรมอมารีออร์คิด พัทยา จังหวัดชลบุรี นางสาวพูลศรี คุลีเมฆิน นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาเวทีสาธารณะเพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนภาคตะวันออกในเรื่องการจัดทำข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทย ภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “โอกาสของธุรกิจไทยภายใต้การเปิดเสรีการค้าบริการอาเซียน” โดยมีตัวแทนจากภาคประชาชน สื่อมวลชน ผู้ประกบอการด้านธุรกิจบริการในจังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วม

ด้วยประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทยอยเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนตามความผูกพันจากการลงนามในปฏิญญา AEC Blueprint โดยที่ผ่านมามีการเปิดเจรจาเป็นเรื่องๆ ไปแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำตารางข้อผูกพันชุดที่ 8 ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนยื่นตารางผูกพันภายในเดือนมีนาคม 2553 นี้

ทางกระทรงพาณิชย์จึงได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณธขึ้นเพื่อประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทำตารางข้อผูกพันชุดที่ 8 จากกลุ่มเป้าหมายทุกสาขา รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและขยายไปสู่กลุ่มนักวิชาการ นักการเมือง และ NGO ในทั่วประเทศก่อนรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเสนอต่ออาเซียนในการกำหนดท่าทีของภูมิประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com