พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กุมภาพันธ์ 2553 :: 11:02:10 am 8184

เพิ่มคุณค่าราคาขยะ ปลูกฝังจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หนองปรือ – เมื่อเร็วๆ นี้ (22 ก.พ.53) ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ  นายมาย  ไชยนิตย์  นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ  เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและพัฒนา  ทักษะอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมแยกขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม)  ตามโครงการเพิ่มคุณค่าราคาขยะ  พร้อมด้วย  คณะบริหาร  สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ  คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล   เมืองหนองปรือ  และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นสถานที่พัฒนาทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ที่ได้เห็นความสำคัญของเด็ก  ในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม  ปลูกฝังความรัก  ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้เรียนรู้และเข้าใจประเภทขยะ  สามารถคัดแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ได้  จึงจัดให้มีกิจกรรมแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตามโครงการเพิ่มคุณค่าราคาขยะ 

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนด้วยตนเอง  ส่งเสริมการออมทรัพย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและให้มีจิตสำนึกในการจัดการขยะและรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่อยู่อาศัย  และช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com