พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 มีนาคม 2553 :: 11:03:51 am 12128

กลุ่มแม่บ้านเขาเพชรเพ้นท์เสื้อ จำหน่ายสงกรานต์

เร่งเพ้นท์เสื้อยืด สีสวยสดใส จำหน่ายเทศกาลสงกรานต์ สร้างรายได้เสริมกลุ่มแม่บ้านบราติก ชุมชนเขาเพชร 10 เมษายน 53 ทำพิธีทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์ แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ลดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และเปิดจำหน่ายเสื้อยืดราคาพิเศษ ฝีมือแม่บ้าน ลูกหลาน

จากกรณีที่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในโครงการ พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)โดยมี นางสายสุนีย์ ปานเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มงาน เพิ่มความรู้ เพิ่มประสบการณ์ ด้วยการสอนเพ้นท์ผ้าบราติก ให้กับแม่บ้านในชุมชนเขาเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 15 คน และยังมีเยาวชนที่สนใจฝึกอบรมการเพ๊นซ์ผ้าบราติกในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนมาร่วมด้วย

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน (ต้นยางใหญ่) พบว่า นางสุมาลย์ ประสพทรัพย์ ครูฝึกสอน และประธานกลุ่มแม่บ้านบราติก กำลังเพ้นท์ระบายสีรูปภาพ บนเสื้อยืดสีขาวหลายรูปแบบ ดูสดสวยประทับใจอย่างมาก ในจำนวนนี้พบว่ามีเด็กผู้ชาย 2 คน และเด็กผู้หญิง 2 คน กำลังช่วยกันเพ้นท์เสื้อ เด็กเหล่านี้ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ ซึ่งเป็นช่วงเวลาว่างระหว่าง โรงเรียนปิดเทอม ในอนาคตอาจเป็นอาชีพเสริมรายได้ ในการหาเงินส่งตัวเองเรียนต่อให้สูงขึ้น โดยไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ผู้ปกครอง

นางสายสุนีย์ ปานเพ็ชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 กล่าวว่า เนื่องจากสภาวะปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น การว่างงาน การตกงาน จึงทำให้ภาระของครอบครัวส่วนใหญ่ไปตกอยู่กับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัว คือสามี ก่อให้เกิดรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายประจำวัน ดังจะเห็นได้ว่าแม่บ้านส่วนใหญ่จะว่างงาน หลังจากทำงานบ้านเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มของแม่บ้าน ที่จะสร้างอาชีพเสริม สามารถทำงานอยู่ในบ้านได้ และทำในเวลาที่ว่างงาน เพื่อนำเงินไปแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

และกล่าวอีกว่า โครงการอบรมทำผ้าบราติก เป็นการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้าน และเยาวชน ได้นำกลับไปประกอบอาชีพ เสริมหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว และ เพื่อเป็นการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ได้รับงบประมาณและวิทยากรในการฝึกอบรมจากการศึกษานอกระบบ อำเภอสัตหีบ โดยจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

นู๊วรรณ