พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 มีนาคม 2553 :: 15:03:10 pm 9848

ขนส่งชลบุรี จัดโครงการสร้างนักขับมืออาชีพ

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ หลักสูตร 1 เดือน สำหรับผู้มีพื้นฐานในการขับรถขนาดเล็ก และมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว เสริมทักษะและความรู้ในการขับรถอย่างถูกต้อง

ชลบุรี-วานนี้ (9 มี.ค. 53) นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ ประเภทรถลากจูง ณ ห้องพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี สืบเนื่องจากในปี 2553 ที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ หลักสูตร 1 เดือน สำหรับผู้มีพื้นฐานในการขับรถขนาดเล็ก และมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว โดยได้ผลิตพนักงานขับรถขนาดใหญ่ที่มีทักษะ และความรู้ในการขับรถอย่างถูกต้องปลอดภัย จำนวน 2 รุ่น รวม 88 คน ซึ่งจากการติดตามผลทราบว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบทั้งหมด ได้รับการบรรจุเข้าทำงานแล้วทุกคน

เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของจังหวัดชลบุรี ที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตผู้ขับรถในประเภทรถลากจูง เป็นที่ต้องการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคตะวันออก อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการช่วยเหลือให้ประชาชน ประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จากกรมขนส่งทางบก จึงได้จัดทำโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ สำหรับประเภทรถลากจูง โดยจัดให้มีการอบรม 1 รุ่น จำนวน 30 คน ดำเนินการในระหว่างวันที่ 9-25 มีนาคม 2553 การอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฏี 6 วิชา ใช้เวลา 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ ใช้เวลา 11 วัน รวม 66 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ใช้เป็นสถานที่ฝึกขับรถ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวัน ๆ ละ 120 บาท มีที่พักให้ตอลดหลักสูตรการอบรม และเมื่อผ่านการอบรมและทดสอบแล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี จะได้เชิญผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ ต้องการพนักงานขับรถซึ่งผ่านการฝึกอบรม มารับสมัครเข้าทำงานทันที ในวันมอบประกาศนียบัตรอีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ ชนิดรถลากจูงของจังหวัดชลบุรี ที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นการขยายผลโครงการที่ได้ดำเนินการสำเร็จในปีที่แล้ว จากการสร้างนักขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไปสู่การสร้างนักขับรถลากจูง อันเป็นที่ต้องการของภาคเอกชน เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบการขนส่งทางถนน ในภูมิภาค ถือได้ว่าเป็นการสร้างอาชีพมั่นคงแก่ประชาชนที่แท้จริง พนักงานขับรถถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่ง ในการทำให้สินค้าไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัย ทันเวลา สนับสนุนการผลิต และส่งออกสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ยิ่งกว่านั้น พนักงานขับรถยังถือเป็นองค์ประกอบหลัก ในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดังนั้น การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้าง “ปีแห่งความปลอดภัย” ที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย อย่างแท้จริงต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com