พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 มีนาคม 2553 :: 11:03:04 am 11159

ตรวจอ่าง หวั่นแล้งนาน! ขาดน้ำต่อเนื่อง

ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สำรวจอ่างเก็บน้ำใหม่และเก่า หวั่นแล้งนานอาจขาดน้ำ ข้าราชการ พลทหาร ครอบครัวหลายพันชีวิตเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อกิจการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่

สัตหีบ – วันนี้ (16 มี.ค.53) นาวาเอก นพดล สุภากร ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ประธานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ และรองผู้บังคับการ พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้รุดมาตรวจสอบ การขุดอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ กว้าง 50 เมตร ยาว 200 เมตร สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรทางน้ำ ตามโครงการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ “ไทยเข้มแข็ง” เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ฝึกทหารใหม่ บริเวณกิจการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นาวาเอก นพดล สุภากร ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กล่าวว่า ธรรมชาติในปัจจุบันเป็นกระแสบ่งบอกถึงความแห้งแล้งที่กำลังมาเยือนประเทศไทย และชาวโลกที่ไม่สามารถปฎิเสธได้ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ต้องดูแล ทหารเกณฑ์ 4 ผลัด ปีละเกือบ 2 หมื่นนาย รวมทั้งข้าราชการ ครอบครัว ลูกจ้าง อีกจำนวนมาก ที่ผ่านมาทุก ๆ ปี มีฝนตกต้องตามฤดูกาล ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำกว่า 3 แสนลูกบาศก์เมตร สามารถใช้ในการอุปโภค บริโภค กิจการเกษตร ได้อย่างไม่เดือดร้อน แต่ปีพุทธศักราช 2553 นี้ ถ้าฝนทิ้งช่วงห่างไปมากกว่านี้อาจทำให้น้ำสำรองในอ่างต้องประสบปัญหาอย่างแน่นอน ซึ่งได้วางมาตรการในการใช้น้ำอย่างประหยัดให้กับทุกฝ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และกล่าวอีกว่า นับเป็นความโชคดีของศูนย์ฝึกทหารใหม่ ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรทางน้ำ สนับสนุนงบประมาณ ไทยเข้มแข็ง ตามโครงการ อนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดน้ำ ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์ฝึกทหารใหม่ บริเวณกิจการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โครงการวิถีชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของกองทัพเรือ สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำในอ่างนี้จะนำไปใช้ในกิจการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หมู่บ้านธรณีศึกษา เพื่อให้มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรผสมผสาน วนเกษตร รองรับการศึกษา ดูงาน หยั่งรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับข้าราชการ ทหาร ครอบครัว บุคคลภายนอก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมแผนรองรับภัยแล้ง สู่เศรษฐกิจพอเพียงขั้นสมบูรณ์ มนุษย์ สัตว์ พืช จะสามารถมีน้ำหล่อเลี้ยงโดยไม่ขัดสน ถ้ามีการบริหารจัดการน้ำอย่างประหยัด เป็นรูปธรรม และเมื่อปี 2552 ได้มีการเตรียมการรับภัยแล้งด้วยการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเก่าให้ลึกเก็บน้ำได้มากขึ้นอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com