พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 มีนาคม 2553 :: 14:03:05 pm 11422

สพท.ชลบุรี เปิดค่ายผู้นำการเรียนรู้ ไทยเข้มแข็ง

ปฏิบัติการตามแผนไทยเข้มแข็ง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณลงทุนการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 10 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ส่งผู้นำนักเรียนเข้าค่าย เสริมทักษะพื้นฐานของผู้เรียน พื้นฐานการคิด และเป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาและวิกฤต

สัตหีบ – วานนี้ (16 มี.ค.53) นางสาววัลลิยา สุวรรณโชติ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 (รอง สพท.ชลบุรี เขต 1) ประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดยมี นางคนึงนิจ ตัญกาญจน์  ผู้รับผิดชอบกิจกรรมค่าย กล่าวรายงาน สืบเนื่องมาจากสำนึกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ตามโครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตามแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) 2555  โดยมีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนแกนนำ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีความรัก สนใจในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางสาววัลลิยา สุวรณโชติ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ให้มาเปิดค่ายผู้นำด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 โรงเรียน อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบเขตการศึกษา 1 คือ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง โรงเรียนชลกันยานุกูล โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) โรงเรียนชลราษฎรอำรุง2 โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา และโรงเรียนบ้านหนองเขิน โรงเรียนละ 12 คน รวม 120 คน ซึ่งได้มี นางพัชรินทร์ คำสุวรรณ  นายไมตรี สมบูรณ์ นางอรพิน อินทโฆษิต นายจีระศักดิ์ ขันอาษา นายสรชัย เจริญพงษ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับครูพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มากขึ้น

และกล่าวอีกว่า มนุษย์ทุกวันนี้ต้องพึ่งพาสิ่งที่ต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น การเปิดค่ายเพื่อสร้างพื้นฐานทางความคิด และเป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา วิกฤตของชาติ ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียน เพราะในปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการถ่ายทอดการเรียนรู้แล้ว สิ่งที่เขตพื้นที่การศึกษาต้องตระหนักก็คือ การส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เกิดความรัก ความสนใจวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์อย่างยั่งยืน พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com