พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 มีนาคม 2553 :: 11:03:51 am 11820

สำรวจแผนแม่บท พัฒนาพัทยา 10 ปี

นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ที่ปรึกษากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองพัทยา สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยาและแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี 5 ปี และ 3 ปี

พัทยา – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (19 มี.ค.53) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำ คณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์พัฒนาเมืองพัทยา และ สปร. เข้าชี้แจง แผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2554-2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2554-2558 และ แผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ.2554-2556 ต่อภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อรับฟังข้อมูล ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อขอรับความเห็นชอบ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาเมืองพัทยา มีทิศทางการทำงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบาย จึงได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี และแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาเมืองพัทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทางสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแผนแม่บทจะเป็นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมือง

ทั้งนี้การชี้แจงแผนพัฒนาเมืองพัทยาและแผนยุทธศาสตร์ครั้งนี้เป็น การรับฟังความคิดเห็น รับฟังข้อมูล ส่งเสริมให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวความคิด ก่อนนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับการพัฒนาเมืองพัทยา และนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com