พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 เมษายน 2553 :: 10:04:46 am 14444

ชลบุรี เชิดชูศิลปินดีเด่น ประจำปี 2553

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงเรียนชลกันยานุกูล จัดทำโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติโดยการพิจารณาคัดเลือกศิลปินดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553

ชลบุรี – วานนี้ (9 เม.ย. 53) ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงเรียนชลกันยานุกูล ได้เล็งเห็นคุณค่าของการปฏิบัติดังกล่าว และเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้แก่เยาวชนรุ่นหลังจึงได้จัดทำโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติโดยการพิจารณาคัดเลือกศิลปินดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดังที่เคยปฏิบัติมาทุกปี และได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกศิลปินดีเด่น และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553 เรียบร้อยแล้ว มีผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิลปินดีเด่น และผู้มี

 

ผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดังนี้ ด้านศิลปินดีเด่นมีจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเฮม อับดุลเลาะห์ สาขาการช่างฝีมือ ประเภทงานปั้น และนายนฤพนธ์  ชุติวรรณโสภณ สาขาทัศนศิลป์ ประเภทจิตรกรรม  ด้านผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ นายบัว จามวาศรี สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ประเภทการป้องกันและรักษาโรค นายภูวดิษฐ์  แผลงเดช สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการผลิตและการบริโภค และ นายทำนนท์  แซ่ลี้ สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้านการเกษตร ในการนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณต่อไป

 

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com