พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 เมษายน 2553 :: 12:04:51 pm 16559

ชุมพลทหารเรือ ครบรอบ 81 ปี จุดกำเนิดจ่าทหารเรือ

จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล หน่วยงาน และถือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลในหน่วยงานที่ได้ล่วง ลับไปแล้ว ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 81

สัตหีบ – วานนี้ (29 เม.ย. 53) นาวาเอก ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ ผู้บังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระโดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดสามัคคีบรรพต จำนวน 10 รูป มาสวนเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล หน่วยงาน และถือเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลในหน่วยงานที่ได้ล่วง ลับไปแล้ว ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 81 ซึ่งในวันนี้ได้มีผู้บังคับบัญชาจากหน่วยงานกองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เดินทางมามอบของขวัญ กระเช้าดอกไม้ เพื่อร่วมแสดงความยินดี

สำหรับ ความเป็นมาของการก่อตั้งโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2436 (รศ.112) ได้กรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทยถูกกองเรือฝรั่งเศสรุกราน ทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสเป็นจำนวนมาก ทางราชการจึงเห็นความจำเป็นในกิจการทหารเรือมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมนายทหารชั้นประทวนให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นจ่าที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามเรือตามกรมกองต่าง ๆ ได้ ดังนั้นในปี พ.ศ.2438 (ร.ศ.114) จึงตั้งโรงเรียนนายสิบทหารเรือขึ้น โดยคัดเลือกนักเรียนจากบุตรหลานข้าราชการทหารเรือ ที่มีความประพฤติดีเข้าเป็นนักเรียน และใช้ศาลาการเปรียญของวัดวงษ์มูลเป็นสถานที่เรียน

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2449 กระทรวงทหารเรือจึงได้ตั้งกรมทหารเรือชายทะเลขึ้น โดยมีโรงเรียนพลทหารเรือ 6 แห่งด้วยกัน ต่อมากระทรวงทหารเรือดำริที่จะให้จ่าและพลทหารได้มีการศึกษาที่สูงขึ้นตามสมัย จึงยุบโรงเรียนนายสิบทหารเรือ แล้วตั้งโรงเรียนจ่าขึ้นแทน ประกอบด้วยโรงเรียนอาวุธ โรงเรียนจ่าตอร์ปิโด โรงเรียนจ่าช่างกล โรงเรียนพลทหารเรือกรุงเทพฯ โรงเรียนพลทหารช่าง และโรงเรียนพันจ่าทหารเรือ และได้มีการล้มเลิกกองโรงเรียนพลทหารเรือต่าง ๆ มาเป็นลำดับ และรวมโรงเรียนต่าง ๆ เข้าเป็นโรงเรียนเดียว โดยได้ก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2472 เพื่อมีหน้าที่ทำการอบรมสั่งสอนทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ไม่เฉพาะแต่นักเรียนจ่าสำรองอย่างเดียว อันจะกล่าวได้ว่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ นับเป็นจุดก่อเกิด และผลิตบุคลากร จ่าทหารเรือให้กับกองทัพเรือไทยในปัจจุบัน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

Nookea