พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
02 เมษายน 2553 :: 12:04:13 pm 13380

ทัพเรือฝึก 10 อาชีพพลทหาร ก่อนปลดประจำการ

กระทรวงแรงงาน ร่วมกองทัพเรือฝึก 10 อาชีพอิสระ พลทหารก่อนปลดกองประจำการ คืนสู่ภูมิลำเนาเดิม สร้างเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบอาชีพหล่อเลี้ยงครอบครัว

สัตหีบ – วานนี้ (2 เม.ย. 53) นางสาวสิณี จงจิตต์ ผู้ตรวจราชการกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาร่วมกับ พลเรือโท ผสมทรัพย์ เกื้อหนุน ประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ เปิดการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับทหารกองประจำการจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ อาคารจอดรถหมวดดับเพลิง กองขนส่ง ฐานทัพเรือสัตหีบ

นาวาเอก ธานี แก้วเก้า เลขานุการ กล่าวรายงานว่า รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 ประจำปี 2553 มีพลทหารจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่ภาคตะวันออก ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 300 นาย ซึ่งมี พลเรือตรี สุรพจน์ ทองสิมา พลเรือตรี สมชาย นิลพิบูลย์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาอาชีพ ทหารกองประจำการ กองทัพเรือ ผู้แทนสมาคมเจ้าของเรือไทย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระยอง ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดอบรมอาชีพอิสระให้กับพลทหารของกองทัพเรือ

นางสาวสิณี จงจิตต์ ผู้ตรวจราชการกรมจัดหางาน กล่าวว่า ทหารกองประจำการ นับเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ที่จะช่วยปกป้องอธิปไตยของชาติ และช่วยในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนทัดเทียมกับอารยประเทศ  ซึ่งถือว่าพลทหารกองประจำการเป็นผู้ที่เสียสละเวลา โอกาส และความสุขส่วนตัว มารับใช้ประเทศชาติ กล้าหาญ อดทน มีระเบียบวินัย และมารยาทสังคม จึงสามารถนำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไปใช้ในการปฎิบัติงานองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ต้องการให้เข้าไปร่วมงานด้วย เพราะจะสามารถเป็นผู้นำที่ดีของผู้ร่วมงาน ครอบครัว องค์กร และสังคม

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เล็งเห็น และให้ความสำคัญกับพลทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ จึงได้ร่วมกันปฎิบัติตามข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมในการจัดฝึกอาชีพให้กับทหารกองประจำการของกองทัพเรือ และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรประจำเรือพานิชระหว่าง กองทัพเรือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาคมเจ้าของเรือไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้กับทหารกองประจำการ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ เมื่อปลดกองประจำการไปแล้ว คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการ ที่ฐานทัพเรือสัตหีบในแต่ละปี จำนวน 4 รุ่น

พลเรือโท ผสมทรัพย์ เกื้อหนุน และกล่าวอีกว่ารุ่นนี้มีทหารกองประจำการจากหน่วยต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ 300 นาย ในหลักสูตรอาชีพอิสระ สาขาต่างๆ จำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกำลังพลประจำเรือพาณิชย์ฝ่ายเดินเรือ หลักสูตรอาชีพช่างสาขาต่างๆ สามารถให้ทหารเลือกได้ตามความถนัดหรือตามความชอบ ทุกอาชีพเป็นรางวัลชีวิตทหารที่ได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ประเทศชาติ สิ่งที่ทหารทุกนายได้ติดตัวกลับไปไม่ใช่หมายถึงเพียงความเป็นคนมีระเบียบวินัยแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่มิอาจขาดได้คือ การประกอบอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com