พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 เมษายน 2553 :: 13:04:02 pm 15231

สรุปสงกรานต์ 7 วันอันตราย ตาย361

ปภ.สรุป 7 วันอันตราย สงกรานต์ ยอดตายทั่วปท. รวม 361 คน บาดเจ็บรวม 3,802 ราย นครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุมากสุด 142 ครั้ง นครราชสีมาเสียชีวิตมากที่สุด 18 ราย นครศรีธรรมราชบาดเจ็บมากที่สุด 159 ราย

กรุงเทพฯ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (19 เม.ย. 53) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมว.มหาดไทย เป็นประธานปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2553 กล่าวว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 18 เม.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ “สงกรานต์นี้ ขับขี่ปลอดภัย คนไทยรักกัน” เกิดอุบัติเหตุ 298 ครั้ง ลดลงจากปี 2552 จำนวน 45 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 55 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 3 คน ผู้บาดเจ็บ 300 คน ลดลงจากปี 2552 จำนวน 71 คน

นายบุญจงกล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยาน ยนต์ ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง บนถนน อบต./หมู่บ้าน ทางหลวงแผ่นดิน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ 16.01-20.00 น. ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ ชลบุรี 18 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือ จันทบุรี 5 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดคือ ชลบุรี 18 คน ทั้งนี้ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,546 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 67,358 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 593,987 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 78,440 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุด 24,526 ราย รองลงมาไม่มีใบขับขี่ 21,915 ราย

 

นายบุญจงกล่าวต่อว่า สรุปอุบัติเหตุ 7 วัน (วันที่ 12-18 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,516 ครั้ง ลดลงจากปี 2552 จำนวน 461 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 361 คน ลดลงจากปี 2552 จำนวน 12 คน ผู้บาดเจ็บรวม 3,802 คน ลดลงจากปี 2552 จำนวน 530 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 142 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ นครราชสีมา 18 คน บาดเจ็บมากที่สุดได้แก่ นครศรีธรรมราช 159 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วัน มี 8 จังหวัด ได้แก่ ตราด พังงา แม่ฮ่องสอน ระนอง ลำพูน สมุทรสงคราม สุโขทัย และยะลา

นายบุญจงกล่าวต่อว่า ในการดำเนินการป้อง กันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจร แต่สามารถป้องปรามผู้กระทำผิดได้เพียงระดับหนึ่ง เพราะสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดจากความประมาทและการขาดทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ขับขี่ จึงจำเป็นต้องรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยให้ความรู้ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ โดยให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผวจ.นคร ราชสีมา เป็นประธานสรุปผลปฏิบัติงานว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 56 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 18 ราย บาดเจ็บ 58 ราย เป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด มูลค่าความเสียหาย 6,025,500 บาท ทำให้บรรยากาศการประชุมค่อนข้างเคร่งเครียด นายประจักษ์ได้ให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงรายละเอียด และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรม

 

นายประจักษ์เปิดเผยว่า โคราชเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ถนนที่รับผิดชอบทั้งเส้นทางหลักและรอง มีระยะทางกว่า 8,000 ก.ม. กำลังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้วางแผนและกระจายกำลังปฏิบัติหน้าที่รับมือป้องกันอุบัติเหตุ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับเส้นทางสัญจรผ่านไปมา เนื่องจากกำลังตำรวจส่วนหนึ่งถูกส่งไปประจำการรักษาความมั่นคงที่กรุงเทพฯ

สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง และจะเกิดในเส้นทางหลัก สำหรับในเส้นทางรองหรือถนนในหมู่บ้านยังเกิดอุบัติเหตุอยู่เช่นเดิม การเกิดอุบัติเหตุส่งผลกระทบหลายด้านทั้งเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มป้ายเตือนลดการใช้ความเร็วเกินกำหนด ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อประชาชนสัญจรผ่านเข้ามาในพื้นที่ จากการรับฟังรายงานที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่แล้ว ได้เน้นย้ำให้นำบทเรียนในปีนี้ มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์หามาตรการแก้ไขในการลดปริมาณอุบัติเหตุ และยอดผู้เสียชีวิตในเทศกาลต่อไป

ที่มา : ข่าวสด

Photo : Internet   Category : ข่าวในประเทศ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com