พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 พฤษภาคม 2553 :: 10:05:26 am 19409

ชลบุรีจัดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้มากขึ้น

ชลบุรี – เมื่อเร็วๆนี้ (19 พ.ค. 53) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชาชนนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในวันที่ 29 เมษายน 2551 เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยถือวันประสูติเป็นวันจัดทำโครงการฯ สำหรับปี 2552 ได้กำหนดจัดทำโครงการฯพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 สำหรับจังหวัดชลบุรี จัดทำโครงการในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ วันใหม่นาวังหิน หมู่1 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และได้มีกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมอาชีพเสริมสำหรับแม่ และนิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก

 

ทั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการของทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการโภชนาการอาหารเด็กและนมแม่ นิทรรศการโภชนาการอาหารหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร นิทรรศการพัฒนาการของเด็ก จากกระทรวงสาธารณสุขและกิจกรรมพืชเศรษฐกิจหลัก เช่น การประกวดสุขภาพเด็ก โดยให้เด็กมีส่วนร่วม และกิจกรรมการประกวดอาหารสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และอาหารเด็ก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักในความรับผิดชอบในเรื่องของการผลิตอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพของหญิงให้นมลูก ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโต ร่างกายสมบูรณ์ และสมองมีการพัฒนาการตามอายุ ขจัดปัญหาด้านทุพโภชนาการต่อไป           

นอกจากนี้ จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัดจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อที่จะนำบริการของส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐทุกส่วนราชการ หรือทุกกระทรวง ออกไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ในกิจกรรมที่ประชาชนมีความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้มากขึ้น รวมทั้งการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

 

ซึ่งในวันนี้จังหวัดชลบุรีโครงการดังกล่าวโดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนายช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้นำหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ และการแก้ไขความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com