พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 พฤษภาคม 2553 :: 11:05:44 am 18349

ชาวพานทอง วางศิลาฤกษ์ สร้างหอนาฬิกา

ชาวอำเภอพานทอง จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอนาฬิกาอำเภอพานทอง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

ชลบุรี – วานนี้ (13 พ.ค. 53) เมื่อเวลา 09.00 น. นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างหอนาฬิกาอำเภอพานทอง ซึ่งชาวอำเภอพานทองได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญ และได้ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เสียสละทุนทรัพย์ร่วมบริจาคสนับสนุนในการก่อสร้าง

 

โดยมุ่งมั่นที่จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลา 84 พรรษา ในการจัดสร้างในครั้งนี้เป็นการสร้างประติมากรรมประจำท้องถิ่น โดยการประยุกต์นำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งประกอบไปด้วย อิฐแดง หรืออิฐพานทอง นำมาสร้างเป็นประติมากรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ที่มีความสวยงาม โดดเด่น 

เพื่อปรับช่องทางการจราจรจากสามแยกเป็นระบบจราจรวงเวียน ช่วยให้การสัญจรของรถยนต์ทุกชนิดคล่องตัวขึ้น และลดปัญหาอุบัติเหตุบริเวณสามแยกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 2 ล้านบาท

 

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

Tweets that mention ชาวพานทอง วางศิลาฤกษ์ สร้างหอนาฬิกา | พัทยาเดลินิวส์ - ข่าวพัทยา คลิกทุกวัน ทันทุกข่า