พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 พฤษภาคม 2553 :: 12:05:54 pm 20587

นร.ศรีราชา ร่วมทำกิจกรรม วันวิสาขบูชา

โรงเรียนในเขตอำเภอศรีราชา ร่วมประกอบกิจกรรม เดินจุดธูปเทียนถือดอกไม้ เวียนเทียนรอบโรงเรียน พร้อมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา

ศรีราชา – วานนี้ (27 พ.ค. 53) ดร.เฉิดเฉลา แก้วประเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา พร้อมด้วยครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยการเดิน จุดธูปเทียน ดอกไม้ เวียนเทียนรอบโรงเรียน เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้รู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งรู้ถึงความสำคัญและยึดหลักปฏิบัติตนในวันสำคัญเช่นนี้

 

ส่วนที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาและโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม นายนวสุ ภู่ไพจิตรกุล และ นางเพ็ญศรี แนะแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสองแห่ง ได้นิมนต์พระสงฆ์ มาบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมต้น มาร่วมกันทำบุญตักบาตร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการทำบุญ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้ และยังสอนให้นักเรียนได้รู้จักประวัติความเป็นมา ร่วมกันสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้คงดำรงอยู่ต่อไป

ซึ่งวันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธ เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งทำให้พุทธสานิกชนทั่วโลกถือว่าเป็นวันพระใหญ่ ที่พุทธศานิกชนต้องออกมาทำบุญตักบาตรกันในวันนี้

 

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com