พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 พฤษภาคม 2553 :: 13:05:37 pm 18528

บางเสร่ร่วมสร้างคอนโดปูม้า ปลูกหญ้าทะเลธรรมชาติ

รณรงค์ไม่กินปูม้าไข่ มุ่งแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณปูม้า และกุ้งทะเล ในอ่าวบางเสร่ สัตหีบ เทศบาลตำบลบางเสร่ ร่วมกับ กลุ่มประมงเรือเล็ก สถานีวิจัยประมงศรีราชา และบริษัท คิวเอดี (ประเทศไทย) จำกัด คืนกำไรสู่สังคม จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ธรรมชาติอ่าวบางเสร่ ปลูกหญ้าทะเล สร้างคอนโดเลี้ยงปูไข่ และปล่อยลูกกุ้งคืนสู่ธรรมชาติ อีก 1 ความดีถวายพ่อหลวง

สัตหีบ – วันนี้ (15 พ.ค. 53) นายปิ่นโสม นิ่มสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเสร่ ข้าราชการ กลุ่มประมงเรือเล็ก และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยประมงศรีราชา ได้ให้การต้อนรับ นายสเตฟาน เดอร์ ฮาร์ กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียใต้ บริษัท QAD (Thailand) Limited (Mr.Stefan de Haar Business Unit Manager,South Asia) ชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมคณะ ณ บริเวณชายหาดบางเสร่ อำเภอสัตหีบ

โดยได้นำคอนโดเลี้ยงปูม้าไข่มาใส่ปูม้าไข่ และอาหาร นำลงไปเลี้ยงในทะเลตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนบ้านบางเสร่ เรือประมงน้ำตื้น นักท่องเที่ยว ได้รู้จักหวงแหน อนุรักษ์ปูไข่ไม่ให้นำไปทำเป็นอาหาร เมื่อจับได้ก็ต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้แม่ปูได้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์ปูม้าให้มากขึ้น ก่อนที่ปริมาณปูม้าจะไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคอาหารประเภทซีฟู้ด

นายสเตฟาน เดอร์ ฮาร์ กล่าวว่า บริษัท คิวเอดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไอทีอยู่เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีพนักงานเป็นคนไทย ได้รำลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทย ที่พระองค์ท่านประธานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน และชาวโลกที่นำไปปฎิบัติ ทำให้แผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ มีความห่วงใยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากฝีมือมนุษย์ จากภัยธรรมชาติ

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติอ่าวบางเสร่ สัตหีบ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสัตหีบเป็นอีก 1 ความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงาน ประชาชนทั่วไป ชาวประมงน้ำตื้น ได้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งบนบก และในทะเล รู้จักการบริหารจัดการกับสภาพแวดล้อมให้เกิดความสมดุล นำมาใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการสร้างเสริมขึ้นมาทดแทนเพื่อให้เกิดความสมดุล ทะเลอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นการคืนกำไรคืนสู่สังคมอีกทางหนึ่งด้วย

นายสมจิตร์ นิ่มสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ กล่าวว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง คนไทยหรือคนต่างชาติ หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะสามารถรักษาไว้ได้ ทุกคนทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ของตัวเอง ชุมชน ประเทศชาติ ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล นับวันจะยิ่งเสื่อมโทรมไปอย่างมาก เพราะจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นต้องอาศัยปัจจัยประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น แต่ไม่ช่วยกันหวงแหน ดูแลรักษา

การที่ทางด้าน นายนายสเตฟาน เดอร์ ฮาร์ บริษัท คิวเอดี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะได้มาขอจัดกิจกรรมปล่อยปูม้าไข่เลี้ยงในคอนโดหลายร้อยตัว  ปล่อยลูกกุ้งทะเล คืนสู่ธรรมชาติ ที่ชายหาดบางเสร่ คือความร่วมมือของเทศบาลตำบลบางเสร่  สถานีวิจัยประมงศรีราชา กลุ่มเรือประมงน้ำตื้น ในการอนุรักษ์ปูม้าไข่ในคอนโด ณ อ่าวบางเสร่ ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะสามารถทำให้จำนวนปูที่เกิดใหม่เพิ่มมากขึ้น ในการรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นิยมบริโภคปูม้า และนำไปประกอบอาหารอื่น ๆ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com