พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 พฤษภาคม 2553 :: 10:05:46 am 17938

พัทยาวางโครงสร้างแผนพัฒนาเมือง 3 ปี

คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาประชุมวางโครงสร้างแผนพัฒนาเมือง 3 ปี สู่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีและแผนแม่บท 10 ปีอย่างยั่งยืน ชี้โครงการถมทะเลเพิ่มชายหาดต้องเร่งดำเนินการเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมเรื่อย ๆ หวังอนาคตเพิ่มพื้นที่ชายหาดเป็นจุดขายสำคัญ

พัทยา – วานนี้ (11 พ.ค. 53) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายสุนทร รัตนวราหะ ปลัดเมืองพัทยา และนายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมเป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหารคณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยาเพื่อขอรับความเห็นชอบเรื่องแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี ( พ.ศ.2554-2563) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) และแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

อาจารย์วนิดา นวลบุญเรือง รองบรรณาธิการ สปร.(สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ กล่าวว่า จากการศึกษาสภาพโดยรวมของเมืองพัทยาเพื่อเก็บบันทึกในการจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) ถือได้ว่าจะเป็นแผนหลักและเป็นโครงสร้างสำคัญในการต่อยอดพัฒนาไปสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) และแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา 10 ปี (พ.ศ.2554 2563) อันจะสร้างความยั่งยืนให้เมืองพัทยามีการพัฒนาและเติบโตก้าวทันกับโลกปัจจุบัน

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า เรื่องการศึกษาเรื่องสภาพชายหาดที่หายไปนั้น มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของไจก้าบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะมีแนวโครงการต่อยอดเรื่องดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันเรื่องของสิ่งแวดล้อมชายหาดเปลี่ยนแปลงไปมากจึงเป็นนัยยะสำคัญที่ควรพิจารณา โดยก่อนหน้านี้เมืองพัทยาตั้งงบประมาณในการดำเนินการจำนวน 16 ล้านบาท โดยเป็นงบจากเมอืงพัทยาเอง 8 ล้านบาท และจาก อบจ.ชลบุรีอีกประมาณ 8 ล้าน แต่ทางกรมเจ้าท่ามีโครงการเรื่องทำนองเดียวกันจึงโอนภาระต่อยอดนี้ไปให้กรมเจ้าท่ากำลังดำเนินการแล้วเช่นกัน โดยคาดว่าตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปีโครงการถมทะเลชายหาดพัทยาจะดำเนินการเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com