พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 พฤษภาคม 2553 :: 11:05:31 am 20578

ศรีราชาเอฟซี รับเงินสนับสนุน ลุยลีกดิวิชั่น 1

เทศบาลเมืองศรีราชารับมอบเงินสนับสนุน ทีมสโมสรฟุตบอลศรีราชาเอฟซี ในการแข่งขันฟุตบอลลีกดิวิชั่น 1 ก่อนประชุมดำเนินการ จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

ศรีราชา – วานนี้ (27 พ.ค. 53) เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลศรีราชาเอฟซี ในการแข่งขันฟุตบอลลีกดิวิชั่น 1  2010 จำนวน 300,000 บาท โดยมีผู้แทนจากบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติมอบเงินร่วมสนับสนุนการกีฬา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงสนับสนุนให้ทีมขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์พรีเมียร์ลี

จากนั้น นายวีรยตม์ ศรีสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาได้ เป็นประธานในการจัดการประชุมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 แต่ละฝ่ายของเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งมีคณะกรรมการฯ แต่ละฝ่ายได้ชี้แจงและสรุปการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วนั้น ดังนี้

-   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ได้แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี และการจัดตั้งศูนย์ PRESS CENTER (PC) ในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งยังไม่มีการสรุปโดยตรงจากทางจังหวัดชลบุรี ว่าจะใช้สถานที่ใดในเขตเทศบาล ฯ เป็นที่ตั้งศูนย์ฯ โดยการกำหนดศูนย์ PRESS CENTER (PC) ประจำการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 29 ได้กำหนดไว้ 3 จุด คือ เมืองชลบุรี (ยังไม่สรุปสถานที่) / อำเภอศรีราชา (ยังไม่สรุปสถานที่) และเมืองพัทยา (โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน) เพื่อรองรับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ จากทั่วประเทศ

ทั้งนี้จากการประสานงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ ไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัดคาดว่าจะมีการประชุมภายในเดือนมิถุนายน 2553 ที่จะถึงนี้ เพื่อสรุปการดำเนินงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์ จากนั้นได้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามคำสั่งจังหวัดและได้แจ้งกับทางจังหวัดทราบว่าเทศบาลฯ ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว

–  ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ซึ่งสรุปได้ว่ามีการกำหนดโปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับนักกีฬาและประสานงานให้มีมัคคุเทศก์คอยพานักท่องเที่ยวเดินทางด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งได้กำหนดการดำเนินงานโดยจะประสานงานร่วมกับสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พักภายในเขตเทศบาลให้อำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาในการไปใช้บริการ อีกทั้งการประสานงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชาในการอำนวยความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยและจราจร      

–   ฝ่ายสาธารณูปโภค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนด การดำเนินงานในด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า น้ำ ประปา โทรศัพท์ การดูแลอาคารสถานที่ ในการจัดการแข่งขันให้เพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนนักกีฬาและสื่อมวลชนอีกทั้งประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้

 

–  ฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการกำหนดชนิดกีฬาจากการที่เข้าร่วมประชุมฯ ฝ่ายการจัดการแข่งขัน ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรีนั้น โดยชนิดกีฬาที่บรรจุลงในแผนของการจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ที่กำหนดจัดแข่งขันภายในเขตเทศบาลฯ ประกอบไปด้วย 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ซอฟเทนนิส / มวยไทยสมัครเล่น / เต้นลีลาศ และฟุตบอลชาย โดยจะใช้สถานที่ในการแข่งขัน โดยใช้สนามของเทศบาลฯ อาทิ ซอฟเทนนิส ใช้บริเวณสนามเทนนิสของเทศบาล  / มวยสากลสมัครเล่น บริเวณโรงพละศึกษาเทศบาล / การเต้นลีลาศ บริเวณฮอลล์ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา และฟุตบอลชาย (การแข่งขันรอบแรก) ใช้บริเวณสนามกีฬามาตรฐานปูหญ้าเทียม “ศรีราชา สเตเดี้ยม” เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทั้ง 4 ชนิดกีฬา

ทั้งนี้ ประธานในการประชุมฯ ได้กำหนดให้กองการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงประสานงานภายในร่วมกับกองต่าง ๆ พร้อมจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 29 ผ่านไปด้วยดีและเป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬา สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จัดการแข่งขันขึ้นในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นสำคัญ

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com