พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 พฤษภาคม 2553 :: 14:05:16 pm 18234

สุรศักดิ์วิทยาคม ลุยโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ประชุมครูมอบนโยบายเน้นคุณภาพ สร้างระเบียบวินัย พัฒนาองค์กร สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพิ่มศักยภาพการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โครงการ 3

ศรีราชา – วานนี้ (12 พ.ย. 53) ที่ห้องศรีสุรศักดิ์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสำเริง หมอนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้จัดการประชุมครูก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2553 โดยมอบนโยบายให้คณะครูนำไปปฏิบัติ เน้นย้ำเรื่องการรักษาระเบียบวินัย เพิ่มคุณภาพส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียน พร้อมจะพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงจุดอับของโรงเรียนเช่นห้องน้ำ ห้องพละ หรือสวนสุขภาพ สนามฟุตบอล ให้มีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น เตรียมพร้อมรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียน ในฝัน โครงการ 3 และเพิ่มการเข้มงวดแก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ โดยพร้อมร่วมมือกับผู้ปกครองในการเอาใจใส่ดูแลร่วมกันเป็นกรณีพิเศษ

 

โดยนายสำเริง หมอนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม กล่าวว่า “ในปีการศึกษา 2553 นี้ ทางโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้มีนโยบายเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้ครูเอาใจใส่ในเรื่องระเบียบวินัย ของนักเรียน เพิ่มสาระความรู้ทางด้านการศึกษากับนักเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเสริมหลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนสามารถพูดและฟัง สื่อสารกับชาวต่างชาติได้โดยไม่มีการเคอะเขิน ให้สมกับที่จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยอาจารย์จากประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง

รวมทั้งยังเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ด้วยการทำลายจุดบอด เพื่อป้องกันการมั่วสุมของนักเรียน ตามห้องน้ำ ห้องพละ หรือสวนสุขภาพ และสนามกีฬาของโรงเรียน ไม่ให้เป็นที่ลับตาคน สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย และเตรียมปรับปรุงสนามฟุตบอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ให้นักเรียนได้มาร่วมกันออกกำลังกายกันมากขึ้น รวมทั้งระบบน้ำดื่มน้ำกินให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังเข้มงวดเรื่องยาเสพติดที่เป็นปัญหาทางสังคมอยู่ในขณะนี้ด้วยการร่วมมือกับผู้ปกครองช่วยกันดูแลเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้มาดูแลร่วมกัน หากทราบว่าเด็กคนไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษ ถ้าทราบว่าติดยาเสพติดแล้วจะนำไปบำบัด  โดยไม่มีการไล่ออก และจะเพิ่มการเอาใจใส่เป็นพิเศษอีกด้วย เพื่อให้เด็กกลุ่มนั้นกลับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

ศรราม ดีศรีสุข

สายฝน บุญสุข

APINYA BOONSUK

สุดารัตน

สุวิทย์ บุญสม

nan1/6

JoJoE

นัหกเรียนชั้นม.2/4 เเละอ .อนุเทพ

อ.ไก่

ว้า1/5

ว้า1/5

va

นักเรียนชั้นม3/2และท่านอ.มนธิราและท่านอ.นภา น่จ่

สายสุดา

ไทด์2/3

เด็ก 2/1

เเก้วเเอ๊ปบ๊อง 2/6

นักเรียนม.3/1

เหินฟ้า

Ailovestory 4/2

B.K.C

แป้ง&กี้

แป้ง&กี้

แป้ง/กี้2/3

นักเรียนม.3/1

นักเรียนม.3/1

นักเรียน ม. 4/1

นักเรียน ม.4/1

จอม-ดาว

น้ำ

กฤษณะ ม.3/1

กาก้า&เหมียว ม.6/2

มายส้มม.2/4

ส้ม มาย ม.2/4

จอม 6/2

ขวัญ /1ค่ะ

สุนิสา สุขเย็น

TOMหล่อ ม.2/2

บัวบาน ทีม 4/2

นายสัณภชัย สืบญาติ

น้องขยะเปียก