พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 พฤษภาคม 2553 :: 09:05:54 am 18446

หารือโครงการปรับปรุง พื้นที่อ่าวพัทยาใต้!!

คณะอนุกรรมาธิการ ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ลงพื้นที่รับทราบข้อมูลสนับสนุนโครงการ การปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ หวังให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

พัทยา – วานนี้ (14 พ.ค. 53) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายสุนทร รัตนวราหะ ปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ ซำศิริพงศ์ ประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองพร้อมคณะในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบการจัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยาได้จัดทำโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ บริเวณถนนคนเดิน วอล์คกิ้งสตรีท เพื่อเพิ่มพื้นที่การท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีความแออัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น พื้นที่ถนนคนเดินวอล์คกิ้งสตรีท ประกอบด้วยธุรกิจค้าขาย สถานบริการ ภัตตาคาร ร้านค้าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากสภาพแออัดดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อาชญากรรม การเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคและปัญหาอื่นๆ อีกมากมายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดีเมืองพัทยาจึงได้ทำการจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้ศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนี้ แต่ไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังติดขัดมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้เมืองพัทยาแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการในพื้นที่บางราย และเป็นปัญหาที่ยังดำเนินการไม่ได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว เมืองพัทยาจึงได้นำเรียนสภาพแวดล้อม และปัญหาที่เกิดขึ้นแก่คณะกรรมาธิการตรวจสอบ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา เพื่อขอรับการสนุบสนุนโครงการปรับปรุงพื้นที่อ่าวพัทยาใต้ ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

ด้านนายไพบูลย์ ซำศิริพงศ์ ประธานอนุกรรมาธิการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับการรับฟังรูปแบบแผนพัฒนาเมืองพัทยารวมไปถึงโครงสร้างโดยรวมแล้ว เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ที่มีต่างชาตินิยมเดินทางกันมาท่องเที่ยวปีละหลายล้านคน  สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศปีละกว่าหกหมื่นล้านบาท ดังนั้นเพื่อเป็นการวางแนวสนับสนุนโครงการปรับปรุงอ่าวพัทยาใต้ ให้เกิดเป็นรูปธรรมจะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าไปยังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา เพื่อหารือถึงการศึกษาโครงสร้างรูปแบบ และความเป็นไปได้ของโครงการปรับปรุงอ่าวพัทยาใต้ ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติที่ต้องมีหลายฝ่ายมาระดมสมอง เพื่อวางแนวทางแก้ไขให้เกิดประโยชน์ต่อเมืองพัทยา และภาพรวมของเศรษฐกิจโดยตรง หวังให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมในเร็ววันนี้

Reporter : แพรวพราว   Photo : แพรวพราว   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

ชัย

ramom konklong