พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 พฤษภาคม 2553 :: 11:05:19 am 20661

เปิดตำนาน กวนข้าวทิพย์มธุปายาส ครั้งแรกที่สัตหีบ

ครั้งแรกของชาวสัตหีบ ชลบุรี นิมนต์ครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างามเมือง ประกอบพิธีเผยแพร่ ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้กุลบุตร-กุลธิดา กวดข้าวทิพย์ศักดิ์สิทธิ์มธุปายาส ใส่บาตรพระสงฆ์วันวิสาขบูชาโลก ย้อนเวลาแห่งพุทธกาล นางสุชาดานำมาถวายแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ทรงฉัน ขณะบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรม

สัตหีบ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (27 พ.ค. 53) พลเรือโท วรศักดิ์ จันหนู เป็นประธานในพิธี กวนข้าวทิพย์มธุปยาส และประธานจุดธูปเทียนชัยบวงสรวง บูรพาจารย์ เทพยดา มีการจัดให้มีพิธีมงคลกวนข้าวทิพย์ซึ่งคนรุ่นใหม่หาดูได้ยาก และอำเภอสัตหีบได้ปฎิบัติเป็นครั้งแรก โดยมี อาจารย์ฉัตรชัย อ่วมพัด พราหมณาจารย์เจ้าพิธี  ให้กุลบุตร กุลธิดา ที่ยังอยู่ในเพศพรหมจารีย์ กวนข้าวทิพย์ ณ ลานวัดหน้าอุโบสถวัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และมี พลเรือเอก สุนันท์ พัฒนาวงศ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาโลก

ชาวอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์กวนข้าวทิพย์มธุปายาส มีมโหรีปี่พาทย์บรรเลงเพลงมงคล เชิญกระแจจันทน์แป้งหอมมงคลให้ประธานเจิมไม้พายกวนข้าวทิพย์ นลาฎหน้าผากเหล่าเทพบุตร เทพธิดา พราหมณาจารย์เจิมหม้อสุวรรณกระทะกวน  และมีการเสี่ยงทายตั้งจิตอธิษฐาน เสี่ยงทายหยิบธัญพืชมงคลลงกวนเป็นปฐมฤกษ์จากประธานในพิธี มีพระภิกษุสงฆ์เถระ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ เริ่มพิธีครอบมงกุฎพระเจ้า โดยครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างามเมือง นั่งปรกปลุกเสกเจริญสมาบัติอธิษฐานจิต เพื่อจะได้นำข้าวทิพย์มาใส่บาตรให้พระสงฆ์ในวันนี้

พลเรือโท วรศักดิ์ จันหนู ประธานในพิธี กล่าวว่า การกวนข้าวทิพย์มธุปายาส เป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วโลกควรช่วยกันรักษา อนุรักษ์เอาไว้ให้นานเท่านานเพราะตำนาน ข้าวทิพย์นี้ เมื่อพระมหาบุรุษบริโภคข้าวมธุปายาสของนางสุชาดาแล้ว จึงนำถาดทองไปอธิษฐานที่ฝั่งแม่น้ำนั้น และพระองค์ก็ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ข้าวมธุปายาสของนางจึงเป็นข้าวมื้อสุดท้าย ก่อนที่จะมหาบุรุษจะถึงซึ่งกิเลสนิพพาน คือหมดกิเลส อาหารมื้อนั้นถือว่าเป็นกองบุญใหญ่ กองบุญที่หาประมาณไม่ได้

ชาวพุทธเราจึงเชื่อกันว่า หากได้กวนข้าวมธุปายาสถวายพรสงฆ์แล้ว จะได้บุญมากมหาศาล แต่ในการกวนข้าวทิพย์นั้น คนที่กวนข้าวทิพย์ ต้องเป็นหญิงสาวพรหมจรรย์เท่านั้น การทำบุญอันบริสุทธิและยิ่งใหญ่ สมควรที่หญิงที่มากวนนั้น ควรจะหมดจดและบริสุทธิ์ทั้งทางกายและใจ  เพื่อให้อานิสงส์นั้นเต็มบริบูรณ์

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com