พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 พฤษภาคม 2553 :: 14:05:04 pm 19630

เมืองจันฯ ถก..แก้ปัญหาผลไม้ล้น อุ้มเกษตรกร

เปิดประชุมวางแผนเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาด และราคาตกต่ำ ช่วยเกษตรกรจัดสรรงบประมาณ เดินหน้านำนโยบายกระจายผลผลิต

จันทบุรี – วันนี้ (22 พ.ค. 53) ที่ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจนัทบุรี เรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดยเฉพาะเงาะที่ขณะนี้กำลังออกสู่ตลาด ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีคาดการณ์ว่า ปีนี้ผลผลิตเงาะของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีมีทั้งสิ้นประมาณ 137,882 ตัน โดยเกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณ 54,000 ตัน คงเหลือเงาะที่จะออกสู่ตลาดอีกประมาณ 83,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของผลผลิตทั้งหมด

จากการสำรวจตลาดในช่วงที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคการกระจายสินค้า ทำให้ผลผลิตมีแนวโน้มล้นตลาดและราคาตกต่ำ โดย จ.จันทบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. จำนวน 46 ล้านบาท เพื่อใช้ในการรวบรวมและกระจายผลผลิตไปยังตลาดปลายทาง ซึ่งเบื้องต้นได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมไปซื้อแทรกแซงราคาตลาด 21 แห่ง สหกรณ์ 10 แห่ง และ วิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง ส่วนบุคคลทั่วไปที่ขอเข้าร่วมโครงการจะพิจารณาในรอบต่อไป

 

ที่มา : แนวหน้า

Photo : Internet   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com