พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 พฤษภาคม 2553 :: 11:05:00 am 19427

เมืองศรีราชาประชุมแต่งตั้งรองนายกคนใหม่

เทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน

ศรีราชา – เมื่อเร็วๆ นี้ (19 พ.ค. 53) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล อีกทั้งพี่น้องประชาชนชุมชนทั้ง 13 ชุมชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ทั้งนี้มีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายคมสัน ชาญชัยวรวิทย์ ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ควบคุม การบริหารงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนายวีรยตม์ ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ควบคุมการบริหารงานด้านการศึกษา โดยมีนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นผู้แต่งตั้งตามระเบียบการบริหารงานท้องถิ่น

อีกทั้ง การแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดให้ส่งผู้แทนชุมชนละ 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้น ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนชุมชน ซึ่งกำหนดให้ชุมชนแต่ละชุมชนจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2553 โดยให้ทบทวนแผนเดิมเมื่อปี 2552 ซึ่งจะต้องจัดส่งแผนใหกับเทศบาลทราบและดำเนินการตามขั้นตอนของการจัดทำแผนชุมชนต่อไป

หลังจากนั้น ได้มีการบรรยายพิเศษในเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตในครอบครัว โดยนายแพทย์จรุง อุคพัชญ์สกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com