พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 มิถุนายน 2553 :: 11:06:11 am 23179

“ชลบุรีเกมส์” ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก

คณะกรรมการตัดสินการประกวดประพันธ์บทเพลงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์” รอบคัดเลือก

พัทยา – วานนี้ (15 มิ.ย. 53) คณะกรรมการตัดสินการประกวดประพันธ์บทเพลงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์” กำหนดตัดสินการประกวดรองคัดเลือกเพื่อหาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทละ 5 ผลงาน ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 ศกนี้

จากการที่จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์ “เกมส์แห่งมิตรภาพและสมานฉันท์” ระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2553 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์” ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2554 โดยกำหนดนโยบายในการจัดการแข่งขันให้มีความยิ่งใหญ่ และประทับใจ แก่ประชาชนที่ร่วมชมร่วมเชียร์ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ให้กว้างขวางมากที่สุด

นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าววา ตามที่นายเสนีย์  จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฯ จัดโครงการประกวดประพันธ์บทเพลงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันฯ สำหรับใช้ในการมอบเหรียญรางวัล และใช้ในพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน โดยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจผลงานการประพันธ์คำร้องและทำนองเพลงเข้าร่วมประกวดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2553 แล้วนั้น ปรากฏว่า มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่งประเทศ รวม 38 ผลงาน แยกเป็น ผลงานเพลงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 จำนวน 23 ผลงาน และผลงานเพลงกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 จำนวน 15 ผลงาน

 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการตัดสินการประกวดนั้น ได้ตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย นายทรงพล  จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ดำเนินการ อาจารย์นิรันดร  อมรพันธุ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล  อาจารย์ประณต  แสงไพบูลย์ โรงเรียนประภัสสรวิทยา  นายกิตติภพ  พริ้มพราย บริษัท รักจัง เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  นายผดุงศักดิ์  ตันตระวรศิลป์  นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย นายสัมภาษณ์ บริบูรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดชลบุรี และนายณภัทร์  ขุนนากลัด ประธานสภาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนแห่งชลบุรี

ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ กำหนดจัดประชุมเพื่อพิจารณาผลงานในวันที่อังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อหาผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ 5 ผลงาน และหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนการประกวด นั้น คณะกรรมการจะพิจารณาโดยดูเนื้อหาสาระของบาทเพลงฟังทำนอง จังหวะ ศิลปะการประพันธ์ที่ให้ผู้ฟังได้รับทั่งอารมณ์ ความรู้สึก ความกลมกลืนของภาษาที่สุภาพสละสลวย มีความถูกต้องตามฉันทลักษณ์ และหลักภาษาไทย และผลการประกวดในรอบแรกปรากฏดังนี้  ผลงานเพลงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” ผู้ที่เข้ารอบ ได้แก่ 

 

1.เพลง “ชลบุรีเกมส์ เกมส์แห่งสันติภาพ” คำร้อง-ทำนองโดย นายยุทธพล กล้าสงคราม อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 9/58 ซ.สายไหมแยก 8 หมู่บ้านเจริญวงศ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.10220

2.เพลง “รวมเป็นหนึ่งใจ” คำร้อง-ทำนองโดย นายชลวิชญ์ นนทวาสี อายุ 26 ปี บ้านเลขที่ 167/1 หมู่ 17 ซ.สันคอกช้างซอย 4 อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

3.เพลง “ชลบุรีเกมส์ สามัคคี สร้างไทย” คำร้อง-ทำนองโดย นายสุนิว หวังโสภารักษ์ อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 83/29 หมู่ 4 ซ.เสนานิคม 1 ลาดพร้าว กทม.10230

4.เพลง “ชลบุรีเกมส์” คำร้อง-ทำนองโดย น.ส.อรวรรยา สิงห์สุวรรณ อายุ 29 ปี บ้านเลขที่ 274/2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

5.เพลง “ชลบุรีเกมส์” คำร้อง-ทำนองโดย นายชลวิทย์ บุญจันทร์ อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 404 หมู่ 18 ซ.รุ่งเรือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

 

-ผลงานเพลงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์”  ผู้ที่เข้ารอบ ได้แก่  1.เพลง “ตราบลมหายใจ” คำร้อง-ทำนองโดย นายนพคุณ โพธิ์เงิน อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 201/1521 หมู่ 4 ซ.25 ลาดกระบัง กทม.10520

2.เพลง “พลังของหัวใจ” คำร้องโดย นายกิตติชัย สนิท อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 127/646 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 และทำนองโดย นายวินัย บริบูรณ์ อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 68 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

3.เพลง “สู้ด้วยใจ” คำร้อง-ทำนองโดย นายบัณฑิต มาบุญธรรม อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 520/29    ซ.ประปารังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

4.เพลง “ร้อยในล้านไทย” คำร้อง-ทำนองโดย นายทรงพล บุญชู อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 518/3 บริษัท ครูโซ จำกัด อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถ.เพลินจิตร ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330

5.เพลง “ไม่เท่า ยิ่งไม่ท้อ” คำร้องโดย นายสิริพงศ์ ศุกระรุจิ อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 21/17 หมู่ 3 ซ.สุรณรงค์ 10 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 และทำนองโดย นายปริญญา ขวัญเมือง อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 120/6 หมู่ 1 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการตัดสินการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ นั้น คณะกรรมการฯ จะเชิญผู้ประพันธ์คำร้อง-ทำนองเพลงที่เข้ารอบทั้ง 10 ท่าน มาร่วมการแสดงโชว์ผลงานบนเวทีให้พี่น้องประชาชนชาวชลบุรี และคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตัดสินเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการและประกอบพิธีมอบรางวัล ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมืองชลบุรี โดยผู้ที่ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด ประเภทละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและเชียร์ผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

supisara nuntha