พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 มิถุนายน 2553 :: 16:06:54 pm 24979

ชาวชัยภูมิ ปิ๊งไอเดีย บ้านดินทหาร เตรียมก๊อปแม่แบบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จังหวัดชัยภูมิ นำทีมอาสาสมัครกว่า 100 คน เยี่ยมชมกิจการทหารพอเพียง ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สัตหีบ ปิ๊งไอเดีย หมู่บ้านธรณีศึกษา เตรียมก๊อปแม่แบบบ้านดิน สำหรับนำไปสร้างช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ ถูกทอดทิ้ง ตามโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เทิดไท้องค์ราชันย์

สัตหีบ – วันนี้ (30 มิ.ย. 53) นายทวีศักดิ์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ได้พาอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 100 คน เดินทางมายังศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นาวาโท สามารถ อาลอ เลขานุการ ศูนย์การเรียนรู้ ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจได้ทรงเน้นย้ำ แนวทางการแก้ไขเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา  อีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา โดยยึดหลักความพอเพียง ก็คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมไปถึงการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

นายทวีศักดิ์ กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง เปิดเผยว่า จากการที่ได้พาประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่น ในการพัฒนารักษานิยมของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้  สามารถนำไปพัฒนา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม และสิ่งที่ประทับใจมากก็คือ หมู่บ้านธรณีศึกษาที่สร้างด้วยดิน โดยฝีมือของพลทหารที่เข้ามาฝึกอาชีพ เรียนรู้วิถีชีวิตของความพอเพียง กลุ่มจิตอาสา ได้ระดมกำลังช่วยกันสร้างไว้ให้เป็นสถานที่สำหรับอนุชนรุ่นต่อ ๆ ไปได้เข้ามาศึกษา ดูงาน ซึ่งรู้สึกปิ๊งไอเดียอย่างมาก

โดยจะนำแบบอย่างทั้งหมดไปประยุกต์เพื่อสร้างบ้านดิน “ตามโครงการสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เทิดไท้องค์ราชันย์” เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ขาดคนเอาใจใส่ดูแล และถูกทอดทิ้ง โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้ใช้เงินบริจาคที่เหลือจากประเพณีถวายช้าง เจ้าพ่อพญาแล ซื้ออุปกรณ์ในการก่อสร้างมาให้ โดยจะพัฒนามาเป็นบ้านดิน เพราะต้นทุนน้อย คงทน สร้างได้หลายหลังถ้ามีประชาชนร่วมกันแสดงมุทิตาจิตช่วยเหลือคนยากจน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com