พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 มิถุนายน 2553 :: 11:06:34 am 24545

ชาวพัทยา แห่! ร่วมเวทีเสวนา ต้านค้ามนุษย์

เปิดเวทีสัญจร “รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” เดินสายเสวนาป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชน และประชาชน อย่างจริงจัง

พัทยา – วานนี้ (25 มิ.ย. 53) ณ ลานกิจกรรม Sunken ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช จัดเวทีสัญจร“รณรงค์ต่อต้านการค้าการมนุษย์” เพื่อให้เด็กเยาวชน สตรี และผู้ใช้แรงงานตระหนักถึงของการค้ามนุษย์ และทราบถึงช่องทางในการขอความช่วยเหลือหากประสบเหตุ โดยมีนายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ส.ส.ชลบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมงานคับคั่ง

นายอิสสระ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ โดยสนับสนุนให้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยของการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ มีทั้งปัจจัยผลักดันและดึงดูด อันเนื่องมาจากนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ ภาวะสงครามของประเทศเพื่อนบ้าน และความเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความต้องการแรงงานของประเทศไทย นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาถึงสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนับว่าเป็นยุคของการแข่งขัน ทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่น นอกจากนั้นเสรีภาพเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่เปิดกว้างของกลุ่มวัยรุ่นมีมาก แต่กลับขาดการดูแลเอาใจใส่ในลักษณะที่เหมาะสมจากครอบครัว ขาดศีลธรรม วัฒนธรรม จริยธรรม และในแง่อุปสงค์พบว่า การที่กลุ่มผู้ซื้อยังมีความต้องการเด็กหรือสตรีเพื่อตอบสนองความต้องการ ส่วนหนึ่งเกิดจากความคิดค่านิยมที่ไม่เหมาะสมด้านเพศ เช่นความต้องการใช้บริการทางเพศจากเด็ก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง

ในด้านการแก้ปัญหาได้จัดตั้ง “ศูนย์ประชาบดี” เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เบาะแส ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง นายอิสสระ กล่าว

Reporter : วนิดา   Photo : วนิดา   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com