พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 มิถุนายน 2553 :: 16:06:13 pm 23995

ตะลุยเก็บขยะ พิทักษ์ทะเล อ่าวแสมสาร

อบต.แสมสาร และเอกชน ร่วมกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดกิจกรรมพิทักษ์ทะเล และสิ่งแวดล้อม "TARO SAVE THE SEA" ตะลุยเก็บขยะพิทักษ์ทะเล แหล่งกำเนิดปลาอ่าวแสมสาร

สัตหีบ – วันนี้ (22 มิ.ย. 53) กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ โดย นาวาเอก เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ได้รับมอบหมายจาก พลเรือตรี ชุมพล วงศ์เวคิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ให้มาดำเนินกิจกรรมพิทักษ์ทะเล และสิ่งแวดล้อม “TARO SAVE THE SEA” ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด เก็บขยะชายหาด ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอก เรวัต ตันสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นางสาวสุทิศา คล้ายเกตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อร่วมกับกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนพิทักษ์ทะเลไทย และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล อีกทั้งยังรักษาแหล่งกำเนิดของสัตว์ทะเล และปลาที่มีความสำคัญในผลิตภัณฑ์ TARO และยังได้รับเกียรติจาก นายอุดร พิทักษ์กร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสารให้เกียรติมาร่วมพิธีพร้อมกับนำประชาชนและเยาวชนในพื้นที่แสมสารเข้าร่วมโครงการ จำนวนมาก

นางสาวสุทิศา คล้ายเกตุ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทพรีเมียร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พิทักษ์ทะเลให้เกิดความสมดุล ให้เป็นห่วงโซ่อาหารของสัตว์ทะเลทุกชนิดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน การที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น และกองทัพเรือ “TARO SAVE THE SEA” ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พิทักษ์ทะเลไทยกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่รับผิดชอบท้องทะเลไทยให้มากที่สุด อีกทั้งการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้รู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไว้ให้นานเท่านาน

นาวาเอก เรวัต ตันสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งในปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับทะเลมากยิ่งขึ้น โดยไม่ได้กำหนดว่าเฉพาะผู้ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่แถบชายทะเลเท่านั้น เพราะผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่ง ประชาชนทั่วโลกต้องพึ่งพาทะเลในการเป็นห่วงโซ่ทางอาหาร และวิถีชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลที่ยังต้องพึ่งพาต่อกัน และเอื้อประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com