พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 มิถุนายน 2553 :: 11:06:04 am 23484

นิเทศ ม.บูรพาจัดเสวนา”สันติวิธียุติความขัดแย้ง”

ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาเวทีประชาคม เรื่อง “ผ่า..ทางตันประเทศไทย รักชาติ..สมานฉันท์..สามัคคี” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจในผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา และเห็นถึงความสำคัญของการใช้สันติวิธียุติความขัดแย้ง

 

 

ชลบุรี – วานนี้ (17 มิ.ย. 53) สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสมัชชาประชาชน เครือข่ายสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาเวทีประชาคม ที่หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดเวทีประชาคมเรื่อง “ผ่า..ทางตันประเทศไทย รักชาติ..สมานฉันท์..สามัคคี” เพื่อร่วมกันอภิปรายขยายแนวคิดจากข้อสรุปที่ได้จากเวทีระดมสมอง “ต่างมุมมองแผนปรองดองแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นในภาคเช้า โดยให้ประชาชนและเยาวชนได้ร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นต่อการที่จะเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติอย่างไร จึงจะทำให้เกิดความรักความสามัคคี เป็นหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ไม่ใช่การชักชวนผู้คนที่ขัดแย้งต่อสู้ใช้ความรุนแรงต่อกัน ให้มายิ้มแย้มคืนดีกัน และหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเอง แต่เป็นความพยายามแก้ปัญหาความรุนแรงโดยไม่ใช้วิธีการรุนแรงมาแก้ปัญหา บนพื้นฐานความเข้าใจว่าความรุนแรงไม่ได้เพียงเกิดขึ้นจากผู้กระทำ แต่ยังมีสาเหตุอยู่ที่โครงสร้างและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แนวทางสมานฉันท์จึงจำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์ความเป็นธรรมในสังคม ลดช่องว่างระหว่างผู้คนที่ต่างกัน การส่งเสริมแนวทางสมานฉันท์น่าจะประกอบด้วยความคิดหลัก 9 ประการ คือ การเปิดเผยความจริง ความยุติธรรม ความพร้อมรับผิด การให้อภัย การเคารพความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกัน ถือเอาสันติวิธีเป็นทางเลือกเผชิญความขัดแย้ง การเปิดพื้นที่ให้ความทรงจำที่เจ็บปวด แก้ปัญหาในอนาคตด้วยจินตนาการ และการยอมรับความเสี่ยงทางสังคม

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com