พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 มิถุนายน 2553 :: 16:06:39 pm 21406

ประกาศล่าสุด จาก..เมืองพัทยา

ประกาศจากเมืองพัทยา ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบ ถึงกำหนดการต่างๆ ทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพัทยา เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร กับประชาชนในท้องถิ่น มีดังต่อไปนี้

1. เมืองพัทยา งด ออกให้บริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่

เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเมืองพัทยา ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยว่าบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card ) หรือบัตรเปล่า อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างกับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้ที่มีความประสงค์ทำบัตรประชาชน เตรียมรูปถ่ายขนาด  1 นิ้ว  จำนวน 2 ใบ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน   1  ฉบับ  เพื่อมาขอรับใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน (ใบเหลือง หรือ บ.ป.2 ) เพื่อนำไปใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนชั่วคราว กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบแถบแม่เหล็กและแบบอื่นที่ยังไม่หมดอายุขอความร่วมมือให้ใช้ต่อไป จนหมดอายุบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน เมืองพัทยาหมายเลขโทรศัพท์ 038  –  253100  ต่อ 3134  , 3135  และ Pattaya City Call Center 1337  ตลอด 24 ชั่วโมง

2. เมืองพัทยาจะดำเนินการตัดตกแต่งต้นไม้

บริเวณชายหาดพัทยาด้วยเมืองพัทยาจะดำเนินการตัดตกแต่งต้นไม้ บริเวณชายหาดพัทยา ตลอดแนว  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2553 ยกเว้น วันเสาร์ – อาทิตย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง จึงขออภัยมายังประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

3. ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อสมทบทุนเสริมอาชีพ ผู้บกพร่องทางร่างกาย

ด้วยสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพในสมาคมฯ นำความรู้ ความสามารถที่ได้รับ กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ในสังคมต่อไป ซึ่งทางสมาคมสหพันธ์ฯ ยังขาดทุนทรัพย์พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนจำนวนมาก  จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้มีจิตศรัทธา และผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของ ทั้งใหม่และที่ใช้งานแล้วเพื่อเป็นการสมทบทุนเสริมอาชีพ ในการฝึกอบรมเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ต่อไป

Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

nootsara