พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 มิถุนายน 2553 :: 14:06:50 pm 24737

ระดมสมอง กำหนดยุทธศาสตร์ตลาดท่องเที่ยวปี 54

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมพลระดับผู้บริหาร พนักงานทั้งองค์กรคืนถิ่นไทย ร่วมระดมความคิด กำหนดยุทธศาสตร์ เปิดกลยุทธ์ ติดอาวุธทางปัญญา บุคลากรการท่องเที่ยวไทยทั่วโลก เร่งลบภาพความคัดแย้ง สร้าง BRAND ใหม่ในภูมิภาค สร้างอารมณ์ใหม่ตอกย้ำ วิถีชีวิตและอัธยาศัยไมตรี และ “Friendly Local”

พัทยา – วันนี้ (28 มิ.ย. 53) นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว และกีฬา ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ การจัดทำแผนปฎิบัติการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2554 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และระดับผู้บริหาร พนักงานทั้งองค์กร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมารับทราบนโยบายสำคัญผลการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมา และทำความเข้าใจในทิศทางเป้าหมายขององค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งในตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ

ซึ่งในประชุมใหญ่ครั้งนี้จะได้มีการระดมมันสมอง กำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการวางกรอบแผนการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2554 ยังคงมุ่งเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ฟื้นคืนสภาพเดิม

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การดำเนินงานของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงปี 2552-2553 ยังเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเชิง มิติมูลค่า และมิติคุณค่า เพื่อให้เกิดความสมดุลทางสังคม และการเติบโตของเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมตลาดเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจนต่อการรับรู้จดจำ และเกิดการเดินทางเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคเพิ่มขึ้น ภายใต้ BRAND ที่เข้มแข็ง คงความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม อีกทั้งปรับแผนกลยุทธ์เพื่อกอบกู้สถานการณ์จากสภาวะวิกฤตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อีกทั้งแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประกอบกับความพยายามในการักษาส่วนแบ่งทางการตลาดจากฐานตลาดเก่า ขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ และเจาะตลาดระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง และกลุ่มตลาดความสนใจพิเศษเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อครั้งของนักท่องเที่ยว โดยผ่านโครงการ 72 HOURS AMAZING THAILAND และโครงการ PASSPORT TO AMAZING THAILAND การเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายสำคัญ ๆ ในต่างประเทศที่เน้นเฉพาะกลุ่ม เช่น สินค้าการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และความงามอื่น ๆ

และกล่าวอีกว่า จำเป็นต้องเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมตลาด จากโอกาสการเติบโตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ SOCIAL MEDIA ที่ยังมีการพัฒนาไม่สิ้นสุด และปรับสื่อที่มีอิทธิพลสูงในโลกการสื่อสาร สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลก ได้อย่างรวดเร็วทั้งในวงกว้าง และในลักษณะเจาะจง ซึ่งส่งผลให้ช่วงปลายปี 2552 ต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกของปี 2553 เกือบทุกตลาดหลัก มีการฟื้นตัวค่อนข้างรวดเร็ว

ถึงแม้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในบรรยากาศการเมืองยังไม่นิ่ง ถึงอย่างไรก็ตาม ในการจัดทำแผนการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2554 ขณะที่สินค้าท่องเที่ยวไทย ยังเป็นจุดแข็งที่แข่งขันได้ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะต้องตอกย้ำก็คือ การนำเสนอประเด็นเรื่อง “FRICENDLY LOCAL” และอัธยาศัยไมตรี เพื่อเร่งลบภาพความขัดแย้ง สร้างคุณค่าทางจิตใจและมั่นใจจะดึงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวที่หดหายไป ให้หวนกลับมาสูงกว่าในระดับเดิม

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com