พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 มิถุนายน 2553 :: 09:06:47 am 24643

ศาลมีนบุรี อบรมจริยธรรมไกล่เกลี่ย

กระบวนการยุติธรรม ปรับกลยุทธ์ผู้ไกล่เกลี่ยช่วยเหลือผู้พิพาท เจรจา หาข้อยุติ ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม สงบสติอารมณ์ ลดความขัดแย้ง ตั้งมั่นอยู่คู่กับความยุติธรรม เชิญ 2 วิทยากรอาวุโสศาลจังหวัดชลบุรี ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางในการไกล่เกลี่ยคู่พิพาทอย่างมีประสิทธิภาพ

สัตหีบ – วานนี้ (26 มิ.ย. 53) นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี ประธานเปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องจริยธรรมสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย ณ ห้องสัมมนาจามจุรี สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมจิตร อินทรวิมลเมธา และนายศุภกร สัณฐาน ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับคณะผู้ร่วมสัมมนา เพื่อนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควบคู่กับการดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล เพื่อให้เป็นอีกทางหนึ่งของประชาชนในการยุติข้อพิพาท โดยมีผู้ประนีประนอมซึ่งเป็นบุคคลกลางทำหน้าที่ช่วยเหลือคู่พิพาทในการเจรจา และหาข้อยุติร่วมกัน ตามนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อยุติข้อพิพาทให้แก่นายจ้างและลูกจ้างผู้มีอรรถคดี ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม

นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี กล่าวว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ การยุติหรือระงับข้อพิพาทด้วยความตกลงยินยอมของคู่ความเอง โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางช่วยเหลือ แนะนำ เสนอแนะ หาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทให้แก่คู่ความนั้น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล หมายถึง การที่ผู้ไกล่เกลี่ยทำการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ตั้งแต่ศาลรับฟ้องจนถึงก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้กับคู่ความ เป็นการช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันแต่ผู้ไกล่เกลี่ยไม่มีอำนาจในการกำหนดข้อตกลงให้แก่คู่ความแต่อย่างใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการประนีประนอมยอมความให้จากความสมัครใจของคู่ความทั้งสองฝ่ายเป็นสำคัญ ดังนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอยกเลิกการไกล่เกลี่ยเสียเมื่อใดก็ย่อมได้

สำหรับผู้ไกล่เกลี่ย หรือบางครั้งเรียกว่า ผู้ประนีประนอม ได้แก่ ผู้พิพากษารวมทั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล เพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจกฏหมายแรงงานและวัฒนธรรมองค์กรนายจ้างลูกจ้าง มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ สามารถให้ความเป็นธรรมกับคู่ความทุกฝ่ายได้ถูกต้องตรงตามความประสงค์ของคู่ความ ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่คู่ความทุกฝ่ายและเป็นผู้ช่วยทำให้ข้อพิพาททั้งหลายยุติลงอย่างฉันมิตร ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ในการช่วยให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตกลงประนีประนอมยอมความกัน ไม่มีหน้าที่ตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทหรือคดีระหว่างคู่ความแต่อย่างใด

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com