พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มิถุนายน 2553 :: 11:06:04 am 21493

สัตหีบ เปิดธนาคารขยะรีไซเคิล 3R

นายกเทศมนตรีตำบลสัตหีบ เปิดโครงการ ธนาคารรีไซเคิล 3R สร้างมูลค่ารายได้จากขยะ สร้างแรงจูงใจ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชนร่วมกัน รักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง ตัดไฟเสียแต่ต้นลม ลดปัญหาขยะล้นเมืองด้วยการลดการใช้ และการนำกลับมาใช้ใหม่

สัตหีบ – วานนี้ (3 มิ.ย. 53) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิล โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ โดยมี นาวาเอก บงกช ขยันการ รองผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชนได้รู้จักรักถิ่นเกิดของตัวเอง ด้วยการร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่คู่กับชุมชน เพราะในปัจจุบันจำนวนประชากรได้เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ปัญหาที่ติดตามมาในระดับโลกก็คงไม่พ้นปัญหาเรื่องของขยะล้นเมือง รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทุ่มเทงบประมาณในการจัดการกับขยะเป็นเงินมหาศาลในแต่ละปี ทำให้การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาประเทศล่าช้า อีกทั้งยังบั่นทอนอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว สุขภาพจิต สุขภาพร่างกายของสิ่งมีชีวิต

นาวาเอก บงกช ขยันการ กล่าวอีกว่า การลดปัญหาขยะล้นเมือง มิได้ทำแต่เพียงการเผา ทำลาย หรือฝังกลบเท่านั้น ยังมีอีกหลายหนทางที่จะสามารถนำมาเลือกใช้ในการบริหารจัดการกับขยะระดับครอบครัว องค์กร ท้องถิ่น โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกแนวทางที่ดีที่สุด คือการจัดทำโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อช่วยลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนในแต่ละวัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจาก เทศบาลตำบลสัตหีบ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นสามารถให้ทุกคนเข้าใจการคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ที่ได้มาจากขยะ  สร้างมูลค่าและรายได้จากขยะรีไซเคิล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียน ชุมชน มีสภาพแวดล้อมที่ดีอีกด้วย

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศตรีตำบลสัตหีบ กล่าวว่า การที่โรงเรียนสัตหีบ จัดทำโครงการนำร่องธนาคารขยะรีไซเคิล ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมาก เพราะปัญหาขยะในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบกำลังเกิดวิกฤตอย่างหนัก ต้องทุ่มเทงบประมาณในการแก้ไขปัญหาปีละจำนวนหลายล้านบาท แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ นอกเสียจากจะมีการดำเนินโครงการลดปัญหาขยะโดยเริ่มต้นจากครัวเรือน สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยใช้หลัก 3R เข้ามามีบทบาท R1 Reduce คือการลดการใช้ R 2  Reuse คือการใช้ซ้ำ และR 3 Recycle ก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยการนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปในระบบอุตสาหกรรม

ธนาคารขยะรีไซเคิล ได้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 จากโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ จำนวน 200 คน อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบ 5 คน โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 5 คน และยังมีตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมโครงการด้วย จึงเป็นการส่งเสริมเยาวชน ผู้ปกครอง ประชาชนในท้องถิ่น สถานศึกษา ด้วยการเริ่มต้นจากเยาวชนสู่ชุมชน จะสามารถสร้างจิตสำนึก และเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะด้วยการรู้ค่าของขยะ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดภายในครอบครัว โรงเรียน ชุมชนของตัวเองเพื่อดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี จะส่งผลให้สุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง ชุมชนน่าอยู่ปราศจากมลพิษ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com